Kort Nyt

Lev uden vold arrangerer webinar: “Børn i familier med vold i hjemmet”

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Målgruppen for webinaret er lærere, pædagoger, skoleledere, skoleforvaltninger OG ANDRE, som kan komme i kontakt med børn, som oplever vold i hjemmet.

Det kan være utrolig svært at forstå vold i hjemmet, som også omfatter børn. Udsagnet herunder grænser til det uforståelige:

Som barn blev Louise udsat for vold af sin stedfar. Flere i Louises omgangskreds kendte til volden, men hun fik aldrig den hjælp, hun havde brug for. Volden stod på i ti år, og i dag lever Louise med de traumer og de skader, som volden har givet hende,” er en af de alt for mange beretninger på Lev uden vold’s hjemmeside.

At kende til volden og ikke gøre noget? Det fortæller måske hvor berøringsangste vi alle kan være, og måske tvivler på vores egen dømmekraft. Det har også alvorlige konsekvenser for familien hvis noget fortælles til kommunerne, som eksempelvis anonymt via Borger.dk til Fredericia Kommune.

Hjælp og rådgivning
Hjælp og gode råd fås ved at ringe gratis til servicenummeret 1888.
Lev Uden Volds nationale hotline tilbyder anonym og gratis telefonisk rådgivning. Telefonen er åben 24 timer i døgnet – året rundt.
Målgruppen er voldsudsatte og voldsudøvende kvinder og mænd, pårørende og fagpersoner. Derudover er mennesker udsat for seksualiseret vold i både nære relationer og ikke-nære relationer også en del af målgruppen.

Webinar om børn i familier med vold i hjemmet

Hvornår: 
13. april 2023 kl. 13.00-15.00

Oplægsholdere:
Louise Glerup Aner, chef for viden og formidling i Lev Uden Vold
Annette Bugge Dias, psykolog i Mødrehjælpen
Jens Christian Lund, specialkonsulent i Børns Vilkår

Målgruppe:
Målgruppen for webinaret er lærere, pædagoger, skoleledere, skoleforvaltninger og andre, som kan komme i kontakt med børn, som oplever vold i hjemme.

Indhold:
Den 13. april 2023 udkommer Lev Uden Vold med en håndbog til lærere og pædagoger om opsporing og arbejdet med børn, som vokser op med vold i hjemmet. Derfor afholder vi et webinar, hvor fagpersoner fra Børns Vilkår og Mødrehjælpen deler deres erfaringer med arbejdet med børn fra familier med vold.

Til webinaret præsenteres håndbogen, og der gives en introduktion til tegn på vold, forpligtelser ift. underretning, og hvordan man som fagperson kan håndtere en bekymring om et barn.

Psykolog i Mødrehjælpen, Annette Bugge Dias, præsenterer erfaringer fra Mødrehjælpens arbejde med børn, som vokser op i familier med vold. Hun vil blandt andet fortælle om, hvordan børn kan reagere, hvordan man kan tale med et barn, hvis man er bekymret for, om barnet oplever vold i hjemmet, og hvordan man kan håndtere samarbejdet med forældre, hvor der er eller har været vold i hjemmet.

Jens Christian Lund fra Børns Vilkår fortæller om Børns Vilkårs bisidderordning og erfaringer herfra.

Tilmelding sker ved at klikke her.