Home Læserdebat Læserdebat : Ledelse med respekt, tillid og ansvar
Læserdebat : Ledelse med respekt, tillid og ansvar

Læserdebat : Ledelse med respekt, tillid og ansvar

0

Af : Jens Jørn Pedersen · Sanddalvej 4 · Fredericia

Jean-Paul Sartres etik indeholder hovedsageligt respekt for medmenneskets frihed. Man må ikke overtræde den linje, der angiver den andens frihed. Man kan tilbyde sin hjælp eller invitere den anden til at modtage hjælpen, men man kan ikke uanset omsorg påtvinge den anden sin hjælp. Påtvinger man den anden sin hjælp, så handler man i dårlig tro, da den andens frihed ikke respekteres.

Der er således hovedsagelig to type ledere, den ene respekterer den andens frihed, hvilket den anden ikke gør.

Den autoritære leder respekterer ikke den andens integritet og frihed, men påtvinger den anden sin vilje.

Lederen med autoritet respekterer den andens frihed og er i stand til qua sin autoritet og viden at influere den anden til at gøre det nødvendige arbejde. I deres forhold råder en gensidig respekt og anerkendelse, hvorved de ved samarbejde er i stand til at yde optimalt.

I nutiden er de fleste mennesker i stand til at påtage sig et ansvar i frihed og indgå aftaler om udførelse af funktioner, der er nødvendige for at kunne få en organisation eller virksomhed til at fungere og producere optimalt.

Anerkendelse og ansvar

For alle mennesker er anerkendelse essentiel. Ved anerkendelse og frihed er de fleste i stand til at tage ansvar for det, de siger ja til. Det betyder også, at den enkelte vil føle en tilfredsstillelse ved at kunne tage ansvar for det, som man føler at have evne for og være kvalificeret til.

Samarbejde på lige fod

Ledelsesmæssigt vil en flad struktur kunne lade sig gøre, når ledelsen tør være på lige for med de ansatte i øvrigt.

Ledelsens funktion vil så blive at organisere arbejdet sammen med de ansatte, således at den enkeltes evner og kvaliteter udnyttes optimalt. Det vil også betyde, at den enkelte føler sig værdsat og får udnyttet sine kvaliteter.

Tillid og ansvar

Når ledelsen udviser tillid til den enkeltes ansvarlighed, så vil det i almindelighed være sådan, at vedkommende tager ansvaret på sig, og ledelsen kan dermed fuldt ud regne med, at den enkelte gør alt efter bedste evne for, at tingene bliver gjort bedste muligt.

Stor organisation

Når organisationen eller virksomheden bliver stor, så kan det blive nødvendigt at strukturere ledelsen i flere flade lag, for kunne komme hele vejen rundt. Men her vil det samme skulle gøre sig gældende i hvert enkelt lag.

Gensidig respekt og anerkendelse er det vigtigste i hele virksomhedsstrukturen!