Home Læserdebat Læserbrev/debatindlæg Advokatundersøgelserer sjældent brugbare
Læserbrev/debatindlæg Advokatundersøgelserer sjældent brugbare

Læserbrev/debatindlæg Advokatundersøgelserer sjældent brugbare

0


Advokatundersøgelser er sjældent brugbare, politikerne bruger dem som en afladshandel for at få hurtig tilgivelse for begåede synder.

Byens borgere har krav på at få oplyst hvad der forgår, vi alene vide princippet som økonomiudvalget og byrådet med de mange lukkede møder har, skader demokratiet, når selv pressen har udfordringer med at få informationer, så er det slemt.

Hvor synliggør økonomiudvalget ikke advokatundersøgelsens opdrag? Er det er en almindelig eller en uvildig advokatundersøgelse? kravet til advokatens habilitet? Det skriftlige kommissorium for undersøgelsen? Kommissoriets /undersøgerens mandat? De nødvendige rammer?, eventuelle tidsrammer? Kræves vidner afhørt og materiale udleveret? Har der været en udbudsrunde så omkostninger kan anslås? Tænkes undersøgelsesrapporten offentliggjort, med vurderinger, konklusioner og anbefalinger?

En advokatundersøgelse indeholder alene en vurdering, og ikke en afgørelse. Den har derfor mindre præjudicerende effekt, men Fredericias Borgere har krav på at vide hvad der foregår bag de lukkede mure og døre i økonomiudvalget, demokratiet er på spil i et valgår. Nye Borgerlige står som de eneste uden for de vigtige udvalg, vi har trods en plads i byrådet ikke klarhed over det politiske spil der gemmer sig i de skabe skeletterne nu vælter ud af. 

Kære Borgmester, visk tavlen ren, vær åben og ærlig over for både Fredericias borgere, kommunens ansatte og Jeres politiske modstandere. Sidst men ikke mindst luk borger demokratiet ind, via synlighed i byens administrative udfordringer, lær af fortidens fejltrin, lukkethed skaber usikkerhed.

Poul Rand, Calvinsvej34, 7000 Fredericia

Lokalformand Nye Borgerlige i Fredericia