FREDERICIA

Lær at tackle angst og depression

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Deltagere søges til videnskabelig undersøgelse af kurset ”Lær at tackle angst og depression”

Fredericia Kommune deltager i en national evaluering af kurset ”Lær at tackle angst og depression” sammen med Komiteen for Sundhedsoplysning og forskere ved Aarhus Universitet.

Kurset har til formål at styrke indsatsen for mennesker med symptomer på angst og/eller depression.

Målgruppen er alle over 18 år med selvoplevede symptomer på angst og/eller depression, som har lyst til at lære nye måder at håndtere hverdagens udfordringer. Du skal være opmærksom på, at:

  • diagnose er ikke nødvendig
  • der er ikke tale om behandling
  • kurset kan tages sideløbende med behandling

Kursusdeltagerne bliver præsenteret for redskaber, der er specielt udviklet til at tackle og håndtere symptomer på angst og depression og de problemer, det typisk medfører i hverdagen. På kurset arbejdes der bl.a. med følgende emner: Håndtering af angst og depression, bedre kommunikation, forebyggelsesstrategier, håndtering af træthed, problemløsning, samarbejde med sundhedsvæsnet og fysisk aktivitets betydning for humøret

Formålet med evalueringen er at undersøge kursets virkning på deltagernes evne til at håndtere dagligdagen og symptomer på angst eller depression. Der er positive erfaringer med kurset i udlandet og fra et pilotprojekt i fire danske kommuner i efteråret 2012. På den baggrund har Fredericia kommune besluttet at medvirke i undersøgelsen af kursets virkning.

Fredericia Kommune søger derfor borgere med symptomer på angst eller depression, som ønsker at deltage – enten som deltager på kurset eller i en kontrolgruppe. Fordelingen bliver foretaget ved lodtrækning.

Kurset består af 7 moduler á 2½ time – ét modul om ugen fra onsdag den 23.april til onsdag den 4. juni 2014– alle 7 onsdage fra kl. 10.00-12.30

Interesserede kan henvende sig uforpligtende for nærmere information til Lisbeth Møllegaard Hansen på 7210 5851 eller lisbeth.m.hansen@fredericia.dk

Kurset er gratis. Der skal beregnes en udgift til en obligatorisk bog til ca. 200 kr.

Fakta

”Lær at tackle angst og depression” er et nyt kursus fra programmet The Cronic Disease Selv-management program (CDSMP) udviklet af Stanford University og administreret af Sundhedsstyrelsen.