Politik

Lad os tage udgangspunkt i borgernes liv og trivsel – mener SF i Fredericia

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

I SF har man også gjort sig overvejelser om Fredericia bymidte, fortæller Connie Maybrith Jørgensen, byrådsmedlem for SF

“Fokus har i høj grad været på et forretningsliv som ikke alle steder har det lige godt. Der har i denne forbindelse været forslag fremme om, at samle byens butikker i færre gader,” lyder det bekymret fra Connie Maybrith Jørgensen.

Bilerne
Åbne for biltrafik i flere gader, mener SF er en rigtig skidt ide. “I SF vil vi gerne rette fokus på trivslen for de borgere, som bor i midtbyen, og de borgere der vil komme til, i takt med der bygges  flere boliger med plads til familier.

Plads og boliger til alle i bymidten
I en attraktiv bymidte skal der være plads og rum til at børnefamilier, unge og ældre kan bo og leve i fællesskaber, mener man i SF.

“Der skal fortsat være boliger til en husleje, som unge og pensionister med knap så store indkomster kan klare, det synes vi i SF er ordentligt” mener Connie Maybrith Jørgensen, og forsætter, “Vi ser gerne en byudvikling, hvor der er flere miljøer og grønne oaser, som inviterer til fællesskab i byens gader.

Beboelse side om side med butikker i gågademiljøer, er en fin ide. Der skal være god plads til bløde trafikanter og en velfungerende kollektiv trafik. Der er allerede meget at byde på i  Fredericia midtby i forhold til kultur og natur.

Daginstitutioner og skoler
Til gavn for børnefamiliernes bosætning  findes  flere daginstitutioner og et nyoprettet klubtilbud.

“Det må dog siges at være et stort minus, for de familier som måtte ønske sig at bosætte sig i Fredericia midtby, at disse ikke  har mulighed for at vælge en folkeskole til.” mener Connie Maybrith Jørgensen.

I Fredericia er der ikke ikke færre end tre private skoler i midtbyen. “Skoler som lever godt af, den manglende konkurrence fra folkeskolen. Det ser vi i SF gerne ændret i fremtiden, både af hensyn til de familier, som ikke har råd til at købe en plads i en privat skole, men også af hensyn til folkeskolernes økonomi.” lyder det fra SF.

Detailhandel
“En spændende detailhandel er ikke så afhængig af parkering uden for døren, som nogen synes at antage,” er SF nået frem til.

Argumentet er, at da begreber som gågader og strøget blev opfundet, skulle butiksindehaverne betale mere i husleje, end tilsvarende butikker i gader med bilkørsel.

Konsulentvirksomhed
“Det er fint at lytte til konsulentvirksomheder,” fortæller Connie Maybrith Jørgensen, “men lad os tage udgangspunkt i borgernes liv og trivsel i byen – det er den bedste turisme og bosætningsstrategi der findes.”

Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem for SF. Privatfoto.