Pressemeddelelse

Krisecenter for mænd markerer sit 25-års jubilæum

Krisecenter holder åbent hus, i anledningen af deres jubilæum

Krisecenter for Mænd i Fredericia markerer sit 25 års jubilæum

fredag, den 3. september 2021, kl. 14 – 16.30

– hvor vi holder åbent hus og reception i vores lokaler på Prinsessegade 81A i Fredericia. Der vil bl.a. være mulighed for at få fremvist vores center, talt med ansatte, bestyrelsesmedlemmer, lokalpolitikere og sponsorer.

Markeringen skulle have fundet afsted sidste år, men grundet covid-19 er den blevet udsat til i år.

Lidt om Krisecenter for Mænd (viden for nogle, men ikke alle):

Krisecenter for Mænd, beliggende i Fredericia er en nonprofitorganisation og er et af kun to krisecentre i Danmark, der henvender sig til mænd der af forskellige årsager er havnet i en livskrise.

Centret blev oprettet den 1. juni 1995 under beskedne – ja næsten primitive – forhold. I dag holder vi til under tidssvarende forhold i lokaler i Prinsessegade i Fredericia. Vi råder i dag over fem værelser, alle udstyret med TV og køleskabe.

Centret ledes af en bestyrelse på fem personer og en centerchef (socialrådgiver). Vi har – udover centerchefen – en ansat, samt to ansatte i fleksjob.

I 2020 havde centret 18 beboere og ialt1.334 overnatninger (lavere, end normalt, grundet COVID-19).  Vi dækker hele landet, men halvdelen af vores beboere havde Fredericia som hjemkommune.

Centret tilbyder, bl.a.:

–       Tag over hovedet for en periode af normalt ikke over tre måneders varighed med mulighed for at have samkvem med beboerens barn/børn.

–       Råd og vejledning (om næsten alt).

–       Hjælp i f.m. kontakt til offentlige myndigheder.

–       Hjælp med ansøgninger om f.eks. kontakthjælp, indskudslån, boligstøtte, tandlæge, psykolog m.v.

–       Bisidder ved møder med f.eks. jobcenter, familieretshuset, lokalpsykiatrien m.v.

–       Efterværn – hvis der er udfordringer ved at bo i egen bolig.

–       Sociale/netværksskabende aktiviteter – f.eks. udflugter, fællesspisninger m.v.

Centret har ikke et fast økonomisk fundament som grundlag for det arbejde, vi udfører, med støttes økonomisk af Fredericia Kommune! Tillige støttes vi fra socialministerielle. Ligeledes søger og modtager vi støtte fra diverse fonde.

Flere lokale virksomheder samt loger m.v. støtter vores arbejde økonomisk eller med naturalier.