Home FREDERICIA Kortere grundforløb skal skaffe flere elever
Kortere grundforløb skal skaffe flere elever

Kortere grundforløb skal skaffe flere elever

0

Nyt pilotprojekt skal lokke flere til at blive SOSU-elever, og sikre arbejdskraft til velfærdsområderne.

I takt med at fredericianerne lever længere, stiger behovet for hjælp og pleje og dermed også efterspørgslen efter dygtige medarbejdere. Derfor tager Fredericia Kommune nu kreative midler i brug for at rekruttere flere elever til social- og sundhedsuddannelserne. Et nyt pilotprojekt vil sikre flere ansøgere ved at forkorte grundforløbet fra 20 til omkring 8 uger med ansættelse i Fredericia Kommune og elevløn undervejs.

”Vi tror på, at vi med nogle få ændringer kan tiltrække en helt ny målgruppe, så vi på sigt kan rekruttere endnu flere dygtige elever til de mange opgaver vi har i Fredericia Kommune. Vi har allerede et godt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen og vil gerne intensivere vores samarbejde og gå nye veje sammen med de uddannelsesinstitutioner, som uddanner vores fremtidige medarbejdere. Det har vi med succes gjort på vores nye traniee-læreruddannelse, og vi tror, at vi kan bruge de gode erfaringer på andre velfærdsområder”, siger Pernelle Jensen, formand for Uddannelsesudvalget.

Projektet omfatter i første omgang et hold på op til 15 elever, der skal afprøve det forkortede grundforløb. Pilotprojektet er en del af initiativet ’Hænder nok’, der er et fælles initiativ på tværs af Uddannelsesudvalget og Senior- og Handicapudvalget.

”Hænder nok er et win-win projekt, hvor vi hæver uddannelsesniveauet, sikrer flere dygtige medarbejdere til vores kernevelfærd og får flere i beskæftigelse. Der er mange fredericianere, der gerne vil i gang med en uddannelse eller i arbejde, men som har brug for at tage en anden vej end den slagne. Jeg er rigtig glad for, at vi med projektet her kan forsøge at åbne flere muligheder for både unge og voksne, der gerne vil i gang med en uddannelse, men som har brug for mere økonomi end SU”, siger Inger Nielsen, der er medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget og næstformand i Uddannelsesudvalget.

Projektet er et samarbejde mellem Social- og Sundsskolen i Fredericia, Vejle og Horsens og Fredericia Kommune, herunder Jobcenter Fredericia og uddannelsesvejledningen UU Lillebælt. Samarbejdet glæder formanden for Senior- og Handicapudvalget:

”Vi får brug for flere dygtige medarbejdere, hvis vi skal følge med stigningen i antallet af ældre, og sikre at vi kan give dem den hjælp, de har brug for. Jeg er glad for, at vi er rigtig mange gode kræfter, der er med til at tænke kreativ og prøve nye løsninger af, så vi kan løse vores rekrutteringsudfordringer, og få flere nye dygtige medarbejdere”, siger Susanne Bjerregaard Mørck.