Læserdebat

Konservativ gruppeformand vil diskutere klapning med Koldings borgmester

Af Tommy Rachlitz Nielsen, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Formanden for Den Konservative Byrådsgruppe, Tommy Rachlitz Nielsen, som også er formand for Fredericia Kommunes Klima, Energi og Miljøudvalg, har taget initiativ til et møde med Koldings borgmester hvor klapning af slam i Lillebælt er på dagsordenen.

Den 9. marts afholdes et uformelt møde mellem det Konservative byrådsmedlem fra Fredericia Tommy Rachlitz Nielsen og Koldings nye borgmester om klapning af slam i Lillebælt. Jeg har taget initiativ til mødet da jeg finder det meget uhensigtsmæssigt at Kolding ønsker at klappe slam fra Kolding Havn ud for Trelde. Faktisk er Fredericia stoppet med klapning ved Trelde for år tilbage og det er min klare holdning at klapning i Lillebælt bør stoppes omgående. Havmilljøet i Lillebælt er i rigtig dårlig forfatning og det gavner bestemt ikke plante- og dyrelivet at der bliver lagt et tykt lag slam ud over havbunden. Det forværres yderligere når der, som i Kolding Kommunes tilfælde, er tale om havnenært slam der kan indeholde tungmetaller og andre skadelige stoffer.

Det har længe været en mærkesag for Det Konservative Folkeparti i Fredericia at få stoppet klapning af slam i Lillebælt, ikke bare fra Kolding, men fra alle mulige leverandører. Affald hører ganske enkelt ikke hjemme i naturen, overhovedet. Samtidig må vi konstatere at denne sag har kørt alt for længe og nu sidder alle aktører bare og venter på miljøstyrelsens afgørelse. Hvor er det lokale ansvar for miljøet. Hvor er de lokale politikere i Kolding som rent faktisk har mulighed for at sige fra og vælge en anden løsning end klapning og dermed endnu et søm i Lillebælts ligkiste.

Derfor er det helt naturligt for os at arbejde for en løsning ved at tage et uformelt møde med Kolding borgmester for at afsøge mulighederne for at få stoppet deres planer om dumpe 360.000 m2 slam fra Marina City ud for Trelde. Jeg håber naturligvis at Kolding Kommune vil være lydhøre overfor vores bekymring for havmiljøet, men det er jo ikke de signaler vi har hørt indtil videre. Også i Kolding har der været bekymringer omkring dumpning af slam i Lillebælt under valgkampen og det er mit håb at det vil få indflydelse på beslutningen. Der findes jo alternativer.

Jeg tager til mødet med åbent sind og håber at vi alle kan enes om at Lillebælt, og naturen som helhed, ikke er en losseplads. Vi har alle en pligt til at behandle naturen bedre en vi har gjort til nu.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv