FREDERICIA

Kommunal støtte til Veteranhjem Trekantsområdet

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Det er bevægende at få at vide, at de nu afsluttede budgetforhandlinger i Fredericia Kommune bl.a. har mundet ud i at Veteranhjem Trekantsområdet i 2021 får tildelt kr. 75.000 til det arbejde vi udføre for veteraner, hvoraf en del er kommet hjem fra en mission med ar på sjælen.

Beløbet vil – selvfølgelig – blive anvendt til bedste for de veteraner og deres pårørende, der kommer på vores Veteranhjem.

Vi er Fredericia Kommunes byråd dybt taknemmelige for den anderkendelse af vores arbejde, man derved udtrykker.

Bo A. Lundgreen, Bestyrelsesformand

Veteranhjem Trekantsområdet, Ansgarsvej 4, 7000 Fredericia