Kort Nyt

Kom til idrætspolitisk vælgermøde

Torsdag den 11. november 2021 kl. 19.00-21.00 i Fredericia Idrætscenter

Fredericia Idrætsråd inviterer til idrætspolitisk vælgermøde, hvor der er mulighed for at få indsigt i de opstillede partiers synspunkter og holdninger til idrætten i Fredericia kommune

Med udgangspunkt i en omfattende idræts- og motionsvaneundersøgelse i Fredericia Kommune, som er udarbejdet af Idrættens Analyseinstitut, vil aftenen byde på temaer og debatter idrættens udvikling i lokalområdet. På vælgermødet kan man danne sig et indtryk af, hvor krydset skal sættes ved kommunalvalget den 16. november 2021. For kandidaterne og partierne er for længst gået i valgkampsforberedelse.  På mødet vil opstillede kandidater få stillet en række spørgsmål om idrætten i Fredericia Kommune med udgangspunkt i en konkret lokal undersøgelse.

Aftenen indledes med lidt kaffe og kage, hvorefter formanden for Fredericia Idrætsråd, Tony Brazil, byder velkommen. Herefter vil ordet gives videre til journalist Claus Elgaard, som vil sørge for at facilitere debatter om faktuelle emner samt give mulighed for, at der kan stilles spørgsmål til idrættens vilkår, udfordringer og muligheder i Fredericia Kommune.