Home Læserdebat Kolding kompromitterer sin egen miljøpolitik
Kolding kompromitterer sin egen miljøpolitik

Kolding kompromitterer sin egen miljøpolitik

0

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Nye Borgerlige – Byrådsmedlem og spidskandidat til byrådsvalget og til regionsrådet i Region Syddanmark

Kystdirektoratets anlægstilladelse til at etablere Marina City i Kolding er på en og samme tid både godt og dårligt nyt. Det er godt nyt for investorerne og udsigten til kæmpe fortjenester. Det er godt for byrådet i Kolding, der har ventet i fem år. Nu mangler der kun en tilladelse fra Miljøstyrelsen (MS) til, at dumpe 360000 tons giftigt slam i Lillebælt. Sagen er, at sorteper nu sidder hos MS. Men hvad er det egentligt MS arbejder for? MS hjemmeside siger: ”MILJØSTYRELSEN ARBEJDER FOR EN RIG NATUR, RENT MILJØ, SIKKER KEMI OG GRØN PRODUKTION”. Men, hvordan kan en styrelse, der arbejder for et rent miljø tillade dumpning af giftigt affald i Lillebælt og samtidig kompromittere FN´s verdensmål nummer 14 – Livet i havet?

Kolding kommune forsvarer sig med, at de har undersøgt 15. mulige løsninger på problemet med at skaffe sig af det giftige slam. Ikke overraskende er de kommet frem til, at de 15 mulige løsninger er upraktiske eller for dyre. Corporate Social Responsibility (CSR) handler om ansvaret for at drive en virksomhed, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi. CSR handler om virksomhedens (kommunens) sociale ansvar.

Hvordan er det muligt at Miljøstyrelsen, der skal sikre et rent miljø og Kolding kommune, der skal tage hensyn til miljøet, begge to kompromitterer det ansvar de er givet. Har Kolding kommune helt overset den 16. mulige løsning, nemlig af skrotte projektet under HENSYNET TIL MILJØET OG KOMMUNENS SOCIALE ANSVAR. Døm selv kære læser. Men den forestående miljøforurening relaterer også til Region Syddanmark der i samarbejde med kommunerne har myndighedsansvaret i forbindelse med bygge og anlægsarbejde. Et ansvar der bliver meget synlig i denne sag.

Slutteligt Kompromitterer Kolding kommune sin egen miljøpolitik, der ifølge beslutning af 5. december 2017 – på kommunens hjemmeside siger, at deres fokusområde er Natur- og miljøhensyn– sikring og forbedring af vandkvaliteten i recipienter (fjorde, vandløb, søer og kystvande) samt det tilhørende vandmiljø, herunder fokus på at opnå sidegevinster som ny natur og nye rekreative områder, når de nødvendige tiltag i planen gennemføres”.