Læserdebat

Kolding har ”flyttet” sig og tak for det

Læserdebat af: Karsten Byrgesen, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Kolding har i flere år arbejdet på et fantastisk projekt – Marina City – der med etableringen af en ny og eksklusiv bydel i vandkanten i den indre del af Kolding fjord, skal være med til at skabe tilflytning og trivsel i skønne omgivelser.

Der var desværre plantet tidsler i den plan som Kommunen lagde frem. Planen indebar, at miljøskadeligt slam skulle dumpes (klappes) ude i Lillebælt.

Men – der er lyttet til brok hovederne, hvoraf jeg nok har været en af det største. I mine adskillige offentlige skriverier har jeg vedvarende efterspurgt miljørigtige alternativer til klapningen i Lillebælt. De svar Kolding gav mig var, at det var for dyrt og tog for lang tid. Jeg har peget på alternative løsninger og det gør mig rigtig godt på naturens vegne, at Kolding efter grundig eftertanke har fundet en alternativ løsning i samarbejde med entreprenørkoncernen Munch Havne og Anlæg A/S.

Det fortjener anerkendelse og jeg er ikke i tvivl om, at projektet står betydeligt stærkere, når der kan tilføres en ny titel som bæredygtigt – i forhold til at klapningen er fravalgt.

Det kan vi andre byer ved Lillebælt tage ved lære af. Det betyder uendeligt meget for det maritime miljø, at vi passer på naturen. Beklageligvis vi vælger Vejle tilsyneladende fortsat Klapningen i Lillebælt, når havnen skal uddybes og bedre står det ikke til i Fredericia. ADP (Associated Danish Ports) – altså Fredericia havn, er i gang med en gigantisk udbygning af havnen.

Det er i bund og grund en rigtig god ide, der udnytter Lillebælts dybe vand og gode anløbs forhold. Jeg valgte på trods af projektets potentiale at stemme NEJ ved Byrådsbehandlingen. Det gjorde jeg på grund af bl.a. havmiljøet. Mine mange spørgsmål i høringsfasen blev sendt videre til Miljøministeriet og byggeriet er allerede godt i gang.

Jeg fik aldrig svar fra Ministeriet og projektet valgte ikke at anvende alternative og mere skånsomme metoder. Det er jeg oprigtig ked af, men glæden over Koldings ærlige grønne tilgang til Marina City gør noget godt for det maritime miljø. Tak Kolding.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv