Home FREDERICIA KFUM’s Soldatermission styrker veteranarbejdet
KFUM’s Soldatermission styrker veteranarbejdet

KFUM’s Soldatermission styrker veteranarbejdet

1

Med en bevilling på 2 mio. kr. mere til KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde styrkes indsatsen for de mest udsatte. Organisationens landskontor i Fredericia styrkes med en veteranfaglig leder.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har i dag meddelt, at KFUM’s Soldatermission fremover får 2 mio. kr. mere årligt til veteranarbejdet. I november blev forsvarsforligskredsen enige om at afsætte flere midler, hvilket indgik i finansloven for 2021. Nu er der sat beløb på hvilken andel af disse midler, der tilfalder KFUM’s Soldatermission, som har både landskontor og veteranboliger i Fredericia.

Ministeren udtaler: 

–  Ude i verden og hjemme i Danmark er KFUM’s Soldatermission et trygt åndehul og et stærkt socialt fællesskab for danske udsendte og veteraner. Det gælder ikke mindst de veteraner, som er særligt sårbare og har brug for et fast holdepunkt i hverdagen. Med de ekstra 2 mio. kroner får KFUM’s Soldatermission et solidt grundlag for at fortsætte og udvikle deres vigtige arbejde til gavn for vores veteraner.

På trods af den omfattende nedlukning af Danmark i øjeblikket fortsætter veteranarbejdet I KFUM’s Soldatermission for fuldt blus. Generalsekretær Per Møller Henriksen udtaler:

–  Jeg er taknemmelig for det kæmpe skulderklap til vores veteranarbejde. Med de ekstra midler ansætter vi yderligere to veteranmedarbejdere i Høvelte samt en veteranmedarbejder mere i Aalborg. Desuden kan vi ansætte en veteranfaglig leder på vores landskontor i Fredericia, efteruddanne og igangsætte flere aktiviteter. Kort sagt: Vi får dermed mulighed for at hjælpe veteranerne bedre.

Målet har været en veteranmedarbejder til fire boliger. Den normering har man allerede på KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia, og derfor er der ikke de store ændringer med den nye bevilling. De nye midler er øremærket de mest udsatte veteraner, som har brug for særlig støtte, og det kræver mere støtte. De seneste år har KFUM’s Soldatermission på landsplan fået et tilskud på 3 mio. kr. til veteranarbejdet, men fra i år hæves det til 5 mio. kr, og fra næste år stiger det til 5,5 mio. kr.

Pionerindsats

Veteranindsatsen i KFUM’s Soldatermission er udviklet gradvist i takt med at dét, som danske soldater har taget med sig hjem fra internationale missioner. I de sidste 10 år har KFUM’s Soldatermission bygget veteranfaciliteter for ca. 40 mio. kr. Byggeprojekterne er hovedsageligt sponsoreret af forskellige fonde. 

KFUM Soldatermission – Per Møller Henriksen
Generalsekretær Per Møller Henriksen: 

–  Vi har etableret KFUM’s SoldaterRekreation fordi vi kunne se et behov for det. Personligt var det ved min udsendelse til Afghanistan i 2010 en øjenåbner for mig at opleve, hvordan sårede soldater brugte KFUM’s Soldaterhjem i Camp Bastion. Når vi tilbyder hjem for soldater før og under udsendelse har det været nærliggende for os et etablere veteranarbejde. Men det vil aldrig kunne have ladet sig gøre uden vores trofaste bagland, der har sikret at vi kunne søsætte veteranarbejdet.

KFUM’s Soldatermission står bag soldaterhjem 14 steder i Danmark hvor alle soldater bydes velkommen i hjemlige rammer. Ca. 8500 støttemedlemmer står bag den folkekirkelige organisation ligesom organisationen driver 15 genbrugsbutikker.

.

.