Læserdebat

Kæmpe stigning i kokainindsmugling til Europa: DF vil genindføre grænsekontrol mod smugleri

Læserdebat af: Sune Nørgaard Jakobsen og Hans Blaaberg, Europaparlaments-kandidater for Dansk Folkeparti

Siden 2005 har Europa været vidne til en kæmpe stigning i indsmuglingen af kokain fra Sydamerika. Rekordstore mængder lastes om bord på containerskibe i Santos, Brasilien, med kurs mod de store europæiske havne som Antwerpen, Rotterdam og Hamburg.

Den 16. marts 2024 blev 840 kilo kokain opdaget på land, herunder ved Sejerø Bugt i Danmark. Øresund fungerer som et primært indsmuglingsområde for Skandinavien, idet København, Malmø og Stockholm udgør betydelige markeder for kokainhandel.

At præcist fastlægge omfanget af kokainindsmuglingen i Norden er en udfordring, men analyser af spildevandsprøver udført af EMCDDA giver indikationer herom. Disse prøver indikerer en markant stigning i kokainforbruget, i København, hvor forbruget er tredoblet over en 10-årig periode og yderligere steget med 20 procent sidste år. Desværre viser prøverne også, at det europæiske marked nu er på niveau med det amerikanske, hvilket har medført øget tilgængelighed, potent og lavere priser på kokain. 

Med valget til Europa-Parlamentet den 9. juni, hvor vi repræsenterer Dansk Folkeparti, er en af vores mærkesager en genindførelse af permanent grænsekontrol og etablering af en kystvagt med tilstrækkelig maritim kapacitet til effektiv bekæmpelse af søsmugling.

Mens vores nabolande investerer i flådeudstyr for at imødegå denne udfordring, står vi tilbage med åbne grænser, hvilket gør os sårbare. 

Dette fordrer, at vi træder ud af EU’s Schengen-samarbejde.

Toldstyrelsens beslaglæggelse af 3 tons narkotika i 2023 og beslaglæggelse af over 1.000 ulovlige våben samt rejste sigtelser i forbindelse med disse, understreger nødvendigheden af en stærk grænsekontrol for Danmarks sikkerhed. 

Det er bydende nødvendigt, at vi har kontrol over, hvad og hvem der kommer ind i Danmark, hvilket ikke er muligt med åbne grænser.

Du kan stemme på os til Europa-Parlamentsvalget d. 9. juni. Vi er nummer 4 og nummer 7 på liste O.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv