FREDERICIA

Jespers verden stod pludselig stille

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

Jesper Trentemøller er i dag døvbleven og er Kørestolsbruger, men sådan har det ikke altid været, han fik nemlig en hjernesvulst i hovedet som lille.

I 1977 da Jesper var seks år gammel, begyndte hans hørelse gradvist at forværres, samtidig med at hans ben ikke fungerede optimalt. Hørenedsættelsen førte til, at Jesper kom på høreklinikken på sygehuset i Esbjerg.

Selvom Jesper har udfordringer med sin hørelse og til dagligt brugere tegnsprog, så har han derudover formået at mestre færdigheden i mundaflæsning. Dette har gjort det muligt for ham at forstå og kommunikere med andre, når de taler til ham. Jesper har brugt denne evne til at engagere sig i boccia og har opbygget et godt solidt netværk af venner og holdkammerater.

Boccia og Familien

Boccia var ikke en fremmed sport for Jesper og hans familie. De havde allerede etableret en forbindelse til spillet. I Fredericia var formanden for Boccia-klubben en person, der havde kendt Jesper i mange år. Dette var med til at skabe en særlig tilknytning mellem Jesper og sporten.

Betydningen af Boccia

Boccia har fået stor betydning for Jesper. Ud over at være en sport, der giver ham mulighed for at dyrke sin interesse og lidenskab, og boccia har også haft en positiv indvirkning på hans selvtillid og livskvalitet. Gennem sporten har Jesper lært at være selvstændig og klare sig selv i hverdagen, og det har givet ham en følelse af styrke og uafhængighed.

Fremtiden

Med alle de fordele, som Jesper har oplevet gennem sin tid med boccia, er det næsten uundgåeligt, at han fortsætter med at dyrke sporten i mange år fremover. Boccia har givet Jesper et meningsfuldt livsindhold og en følelse af tilhørsforhold til et fællesskab. Det har været en kilde til glæde og personlig udvikling, som Jesper har høstet meget selvtillid og selvværd af.

Se tv indslaget lørdag

Sporten Boccia, og fællesskabet omkring den giver Jesper Trentemøller stor livskvalitet. Foto: DanmarkC TV