Læserdebat

IT – sikkerhed for alle

Bestyrelsesmedlem Jan Filbært, Sonnesvej 60, 7000 Fredericia – Retssikkerhed for alle

Det er tilladt at fejle, men i forbindelse med den forsvundne mail fra den afgående Borgervejleder Jesper Gottlieb til byrådets medlemmer i Fredericia kommune, kommer der uvilkårligt en del spørgsmål frem, spørgsmål gående på om det kun er mailen fra Jesper Gotlieb der er forsvundet eller om der er flere mails der er forsvundet grundet IT problemer i Fredericia kommune.?

Vi har en del borgere der har en sag i Fredericia kommune.

I disse som andre sager, sker kommunikationen oftest over E-Boks, men der er mails som går gennem et af utallige mailprogrammer og ja nu ser vi denne her mail fra Jesper forsvinde, en mail der er sendt gennem sådan et mailprogram og gennem serveren på Fredericia kommune

Kan vi som forening og som talerør for de borgere vi repræsenterer stole på, at dette her kun er en engang- forseelse, eller har der været flere situation som denne med Jesper Gottliebs mail, kan vi som forening og kan borgerne i Fredericia stole trygt på, at der ikke er så store brist i IT-sikkerheden i Fredericia kommune, således vores borgere trygt kan sende en mail til enten et byrådsmedlem eller deres sagsbehandler i kommunen.?

Hvordan vil Fredericia kommune fremadrettet agere i forhold til det brist der åbenbart har været, hvilke foranstaltninger vil kommunen tage i brug, så alle i Fredericia kommune kan føle sig trygge i den IT-kommunikation de måtte have med kommunen.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi som forening ser meget alvorligt på dette her og ser meget alvorligt på, at der kan ske sådanne brist i de kommunikationsmidler som Fredericia kommune bruger.

Vi er ikke trygge ved at der ikke er kommet en redegørelse endnu og vi er ikke trygge ved, at der bliver sagt noget et sted og noget andet et andet sted.

De fleste som interesserer sig bare lidt for IT ved at der altid vil være en meddelelse til afsenderen af en mail, hvis ikke den kan sendes eller på anden måde ikke overholder de retningslinjer udbyderen har sat op for deres mailprogram.

At Avisen.Nu har kunne sende mails med megen data uden der kommer en fejl meddelelse, fortæller blot at der er sket noget i forbindelse med mailen fra Jesper Gottlieb som sætter nogle helt andre tanker i gang og igen hvordan er det så i forhold til de borgere vi repræsenterer.?

Vi som forening ser frem til at vores borgere som vi repræsenterer får en forklaring på hvad der er sket og på hvad Fredericia kommune vil gøre fremadrettet, så lignende situationer ikke sker igen.

Foreningen.

Retssikkerhed For Alle.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv