Kort Nyt

Ingen forskel på overlevelsen efter hjertestop mellem land og by

Nye tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at der ikke er nævneværdig forskel på overlevelsen i tyndt- og tætbefolkede områder efter hjertestop uden for hospital. 

Samtidig viser tallene, at danskerne under COVID-19 pandemien udviste beredvillighed i verdensklasse og fortsat trådte til med hjertelungeredning. De nye tal offentliggøres i anledning af den internationale Hjertestarterdag i dag, som markeres med gratis arrangementer med introduktion til livreddende førstehjælp i hele landet og med uddeling af en international hæder til det danske fodboldlandshold og trænerteam for deres enestående inspiration for at få vidner til at træde til ved hjertestop.

Det er første gang, at forskerne bag Dansk Hjertestopregister har undersøgt overlevelsen efter hjertestop i henholdsvis tyndt- og tætbefolkede områder.

– Den geografiske forskel har vi interesseret os for længe, men først nu har vi den nødvendige data til rådighed for at kunne analysere det. Der er helt naturligt områder i Danmark, hvor ambulancen har længere responstider end andre steder, men vi kan se, at der ikke umiddelbart er forskel på chancen for at overleve hjertestop i tæt og tyndere befolkede områder, fortæller Kristian Bundgaard Ringgren, læge og forsker på Hjertemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Når en person falder om med hjertestop, træder vidner eller frivillige førstehjælpere til med livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, i 80 pct. af tilfældene. Det er et niveau, som Danmark nu har ligget på i flere år, og som har sat helt nye standarder internationalt. Det er også meget positivt set i lyset af COVID-19, hvor vi i lange perioder blev opfordret til at holde afstand til hinanden for at undgå smitte.

– Det er utrolig glædeligt, at der bliver ydet livreddende førstehjælp, inden ambulancen ankommer, ved fire ud af fem hjertestop. Livreddende førstehjælp øger chancen for overlevelse, og derfor er det også fantastisk, at vi i dag er over 124.000 frivillige hjerteløbere i hele landet, som har meldt sig til at løbe afsted for at yde hjertelungeredning og hente en hjertestarter, når der er hjertestop i nærheden. Ser vi på overlevelsen i 2020, er der sket et lille fald siden 2019 fra 16 pct. til 14 pct., som dog ligger indenfor statistisk usikkerhed. Den præcise årsag kender vi ikke, men det er nærliggende at tro, at COVID-19 kan spille en rolle, siger Kristian Bundgaard Ringgren.

Hyldest til Herrelandsholdet
I Danmark har Dansk Råd for Genoplivning, førstehjælpsorganisationer og frivillige ordninger som fx TrygFondens landsdækkende hjerteløberordning mærket en stor interesse og tilgang de seneste måneder. Alene Hjerteløberordningen har fået tilgang af over 11.000 nye hjerteløbere.

– Rigtig mange fulgte Danmarks åbningskamp ved sommerens slutrunde, som ovenikøbet blev spillet i Danmark, og for alle var det, der skete, et kæmpe chok. Men reaktionen efterfølgende har været meget rørende. Danskerne har i den grad taget til sig, at hjertestop kan ske for enhver og når som helst, at det er vigtigt at træde til hurtigt, og at man kan træde til i forskellige roller, fx som holdkammeraterne, der skærmede af for det livreddende arbejde, der var i gang på banen, siger Grethe Thomas, projektchef i TrygFonden.

Det er ikke kun i Danmark, at Herrelandsholdet og trænerstabens handlinger har gjort indtryk. Det har de også i Global Resuscitation Alliance (GRA), der er et internationalt netværk af akutberedskaber (Emergency Medical Services), som arbejder for at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital.

– Jeg har aldrig i de mange år, jeg har arbejdet med genoplivning, oplevet, at et enkelt hjertestop og vidners måde at træde til på har givet så meget genlyd. Den ulykkelige hændelse viste, hvad hjertelungeredning og hjertestartere kan betyde, og vi har fået adskillige hilsner fra forskerkollegaer og samarbejdspartnere i hele verden, der samstemmende fortæller, at landsholdets handlinger også har inspireret mange i deres lande til at interessere sig for genoplivning og det at træde til. Dermed vil mange flere menneskeliv potentielt kunne blive reddet, og derfor har vi besluttet at hædre landsholdet, siger læge Freddy Lippert, direktør i Region Hovedstadens Akutberedskab, bestyrelsesmedlem i Dansk Råd for Genoplivning og stiftende medlem i Global Resuscitation Alliance.

Hædringen fra GRA vil blive overrakt til DBU ved førstkommende lejlighed.

Lær at redde liv på Hjertestarterdagen
Hjertestarterdagen markeres internationalt, og i Danmark står Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden bag dagen, hvor en lang række aktører inviterer til gratis arrangementer, hvor danskerne kan lære at redde liv.


– Vi håber, at mange børn og voksne vil benytte lejligheden til at begynde efterårsferien med at få introduceret eller genopfrisket, hvordan man giver livreddende førstehjælp og bruger en hjertestarter. Sidste år stod COVID-19 i vejen for en række arrangementer, men i år er vi heldigvis tilbage på gader og stræder. Vi glæder os meget til at møde danskerne, så vi sammen kan gøre en indsats for, at endnu flere føler sig klar til at træde til, og vi i fællesskab kan øge overlevelsen, siger Stine Strandkjær, sekretariatschef i Dansk Råd for Genoplivning.

Hjertestarterdagen afholdes for 9. gang i Danmark og er en årlig tilbagevendende begivenhed, der markeres i hele verden under navnet World Restart A Heart Day. I Danmark er det Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden, som står bag. Man kan se, hvor der er arrangementer og førstehjælpsintroduktioner, på https://genoplivning.dk/arrangementer/

Se vedhæftede infografik for flere resultater fra Dansk Hjertestopregister, og læs mere om genoplivning og Hjertestarterdagen på genoplivning.dk.

Antallet af registrerede hjertestartere i Danmark

På Hjertestarternetværket (Hjertestarter.dk) er der pr. 15. oktober 2021 registreret 20.909 hjertestartere. Heraf gælder, at:

  • 12.868 hjertestartere (svarende til 62 pct.) er tilgængelige døgnet rundt
  • 6.858 hjertestartere er tilgængelige i et begrænset tidsrum
  • 1.183 hjertestartere er bag lås og slå

På regionsbasis er der pr. 15. oktober 2021 registreret:

Region Nordjylland: 2.044 hjertestartere, hvoraf 1.434 svarende til 70 pct. er døgnåbne

Region Midtjylland: 4.392 hjertestartere, hvoraf 2.859 svarende til 69 pct. er døgnåbne

Region Syddanmark: 4.402 hjertestartere, hvoraf 2.731 svarende til 62 pct. er døgnåbne

Region Sjælland: 2.930 hjertestartere, hvoraf 2.001 svarende til 68 pct. er døgnåbne

Region Hovedstaden: 6.539 hjertestartere, hvoraf 3.408 svarende til 52 pct. er døgnåbne

TrygFonden Hjerteløber – sådan er vi fordelt (den 14. oktober)

Region Hovedstaden: 49.431 hjerteløbere – svarende til 2.661 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere

Region Midtjylland: 30.755 hjerteløbere – svarende til 2.303 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere

Region Syddanmark: 18.929 hjerteløbere – svarende til 1.545 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere

Region Sjælland: 14.616 hjerteløbere – svarende til 1.737 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere

Region Nordjylland: 10.713 hjerteløbere – svarende til 1.815 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere

Totalt på landsplan: 124.444 hjerteløbere – svarende til 2.127 hjerteløbere pr. 100.000 indbyggere

Stigende interesse for at redde liv efter den 12. juni 2021

Mange organisationer under Dansk Råd for Genoplivning har efter den 12. juni 2021 oplevet en større interesse for at redde liv. Eksempelvis har Hjerteforeningen oplevet en stigende interesse for Giv Liv kurser. På et Giv Liv kursus får du 30 minutters intro i genoplivning og brug af en hjertestarter.

I perioden 12. juni 2021 – 14. oktober 2021 har der været 1.600 nye kursustilmeldinger. I tilsvarende periode i 2019 var der 934 nye kursustilmeldinger. Det svarer til en stigning i antal nye kursustilmeldinger på over 71 pct. i de seneste måneder.

Et andet eksempel er TrygFonden Hjerteløber, der siden den 12. juni 2021 har oplevet en tilgang på 11.670 nye hjerteløbere.

——————————-

Om Global Resuscitation Alliance

Global Resuscitation Alliance (GRA) blev etableret i 2016 som et nyt globalt forum, hvor de medvirkende lande og organisationer fra USA, Asien, Europa samt Mellemøsten og Australien underskrev en erklæring om at ville arbejde målrettet for at øge overlevelsen efter hjertestop uden for hospital med 50 procent. Det var et meget ambitiøst mål, særlig for Danmark, der i forvejen har en af de højeste dokumenterede overlevelsesrater i verden (pt. 16 pct.).

Den globale alliances vigtigste opgave er at fremme udbredelse og implementering af best practice programmer inden for det præhospitale område samt at sætte nye standarder for alarmcentralerne, ambulanceberedskaberne og borgernes engagement i at give livreddende førstehjælp.

GRA’s motivation for at uddele særprisen til det danske herrelandshold i fodbold lyder således:

The Global Resuscitation Alliance Special Inspiration Award

Global Resuscitation Alliance would like to recognize The Danish National Men’s Football Team for the way they acted when one of their teammates – Christian Eriksen – suffered from a sudden cardiac arrest during the first group match at the European Championships in football in 2021.

The way the members of the Danish National Team acted in the situation – and of course Christian Eriksen’s survival – has raised the awareness both nationally and globally on out-of-hospital cardiac arrest, resuscitation, the use of AEDs and the importance of early CPR.

In Global Resuscitation Alliance we are committed to saving more lives. It is important for us to recognize that what happened that night – on June 12th – in Copenhagen has made an imprint of inspiration on people all around the world that will eventually save more lives.