Læserdebat

Hvis teateret skal have tilskud, skal vores børn have en billet

Kirstine Holst, byrådskandidat for Borgerligt Fællesskab, har startet en debat omkring Fredericia Musicaltater

I Borgerligt Fællesskab mener vi, at kulturel dannelse og kulturelle oplevelser skal være for alle og ikke kun for de økonomisk mest velstillede. 

Fredericia Kommune – og dermed alle kommunens skatteborgere – har i en årrække bidraget med millioner i tilskud til driften af Fredericia Teater, og samtidig er det kun en andel af Fredericias borgere, som rent faktisk har råd til at invitere familien i teateret. 

Det er ikke rimeligt. 

For Borgerligt Fællesskab er det derfor vigtigt, at et tilskud til Fredericia Musicalteater modsvares af et ansvar for fællesskabet. Altså et større fællesskab end byrådsmedlemmerne og deres nære. 

Derfor vil Borgerligt Fællesskab arbejde for, at det skal være en permanent del af samarbejdsaftalen mellem kommunen og Fredericia Musicalteater, at teateret skal invitere alle kommunens eksempelvis 8. klasser til generalprøver på produktioner som betingelse for fremtidige tilskud og huslejefritagelse. 

På den måde vil vi også skabe gode, nye ambassadører for en af Fredericias vigtigste kulturinstitutioner.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv