Home Hvad koster indvandring fra ikke vestlige lande?
Hvad koster indvandring fra ikke vestlige lande?

Hvad koster indvandring fra ikke vestlige lande?

0

Mattias Tesfaye, Danmarks udlændinge- og integrationsminister har pludselig fået øjnene op for det, som Nye Borgerlige har sagt i flere år. Indvandring fra ikke vestlige lande koster kassen. 

I Finansudvalget 2020-21 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt tilgængeligt om “Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2017” udgivet i juni 2020, redegøres for, hvordan ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres nettoudgift for de offentlige finanser på 33 mia. kr. i 2017 ville fordele sig på landets kommuner, såfremt nettoudgiften blev ligeligt fordelt i forhold til kommunernes andel af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande.

Her står Fredericia Kommune til et nettobidrag på minus 280 millioner gode danske kroner.

Den fejlslåede indvandringspolitik for ikke vestlige indvandrer koster ikke bare penge, men også effektivitet, kvalificerede medarbejder og prestige i mange af vore tidligere stolte håndværkstraditioner. 

Pressen bruger gerne tid og spalteplads på minusrenter, fake news, Iphones med fejl, COVID-19, forsvundet juletræ ved BH Magasinet, lægemangel, mink skandaler, Instrukskommission, ændring af køn på trafiklys og vejskilte og meget andet markant mindre vigtigt. Ja de emner skal også passes, MEN Danmarks økonomi er på vej i knæ hvis den nuværende indvandrings politik ikke ændres drastisk. 

Vi skal invitere de der vil os og fremmer Danmark ikke de der kommer for at leve som de altid har gjort og udskammer os for vores levevis. Det bør være et gennemgående fokusområde for pressen og borgerne generelt og gerne før det går galt.

Nye Borgerliges holdning til uledsagede børn i de Græske flygtninge lejre og ISIS børn, er med til at holde udgifterne og terrortruslen nede ved ikke vestlige indvandring. Det burde være kendt for alle, at uledsagede børn er sendt af sted af forældrene, så de efterfølgende kan søge familie sammenføring og komme på den danske stats forsørgelse fremover. 1 uledsaget barn til Danmark giver i alt? familiemedlemmer der skal forsørges. 1 ISIS barn giver i alt? familiemedlemmer der skal forsørges, og samtidig kan vi ikke ifølge de forældede konventioner afstå at tage børnenes terrorist fader med til Danmark.

Hvor svært kan det være? 

Poul Rand, Calvinsvej34, 7000 Fredericia

Lokalformand Nye Borgerlige i Fredericia