Læserdebat

Hvad er ligheden mellem kommunalt- udviklingsarbejde og Sisyfos-arbejde?

Af: Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem, SF Fredericia

Fredericia Kommune er som andre kommuner i Danmark præget af stor udskiftning på ledelsesgangene. Fordelen ved nye ledere kan være et bidrag til at forny og berige en organisation med et friskt blik på tingenes tilstand. Udskiftningerne har dog også visse ulemper (udover udgifterne til rekruttering).

En kommunal forvaltning kan blive udpræget historieløs og komme til at gentage de samme “udviklingsprojekter” i det uendelige. Nogen vil måske mene at politikere som har haft sæde i byrådet i flere perioder modvirker gentagelser – det ser desværre ikke helt ud til at være tilfældet i Fredericia. Et par eksempler fra social og seniorområdet. For en del år siden var Socialpsykiatrien i Fredericia medvirkende til udviklingen af “Housing First” metoden, hvor man afprøvede værdien af at sikre borgere på kanten en bolig, inden øvrige helbredsmæssige og sociale indsatser blev i gang sat. Metoden havde og har god effekt og den blev umiddelbart i forlængelse af projektforløbet implementeret i Fredericia Kommune, men metoden har desværre været lukket ned og genopfundet af flere omgange i de seneste år.

Et andet eksempel er det nye Eden projekt på et lokalt plejehjem. Et projekt der rummer gode tanker og hensigter, men som dog også ligner udviklingsprojektet “Bo og Levemiljøer” på Hybyhus fra 2013 (Se evt. video på YouTube om projektet). Hybyhus har stadig fokus på indretning, fredagsbar og forskellige aktivitetsmuligheder på beboernes præmisser. Der er selvfølgelig langt mellem Taulov og Østerstrand i Fredericia, men hvor kunne det være skønt, hvis man delte viden og erfaringer i kommunen.

Hybyhus er nok ikke det eneste lokale plejehjem eller botilbud, som har arbejdet med at forbedre beboernes indflydelse på rammer og trivsel. Fredericia har tidligere haft stor succes med “Længst muligt i eget liv” som havde fokus på forebyggelse og genoptræning, gad vide om det projekt ligger og samler støv og venter at blive genopfundet? Det er et trist spild, når der bliver lavet Sisyfos-arbejde i form af gentagne udviklingsprojekter efter den samme model.

Det bekymrer også at vi i en tid, hvor vi har udsigt til sparerunder vælger at bruge 1,5 million kroner på en privat multinational virksomhed, hvis projekts største nyhed er en gammeltestamentlig forestilling om paradis. Det er ligeledes ærgerligt vi ikke vælger at samarbejde med Social og Sundhedsskolen om udviklingen af vores plejehjem. Vi har ganske få uddannelser i Fredericia, dem vi har, bør vi bakke op om. Det vil gavne søgningen til uddannelserne samt vores rekrutteringsmuligheder i fremtiden.

Vi kommer til at udvikle ældre området de kommende år, der vil ikke kunne bygges plejehjem i det omfang som stigningen i antallet af ældre medborgere indikerer. Heldigvis er det lige om lidt “Hey Google sluk lyset” generationen som får brug hjælp og her vil teknologiske løsninger i hjemmet kunne blive en del af løsningen – men vi skal i gang!

Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem, SF Fredericia

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv