DanmarkC TV

Home FREDERICIA HOLDER DU HØNS? SÅ LÆS HER…
HOLDER DU HØNS? SÅ LÆS HER…

HOLDER DU HØNS? SÅ LÆS HER…

0

 

Efter mange naboklager:

Nye regler for høns i byen kan være på vej

Miljø- og Teknikudvalget skal drøfte nyt forslag, der sætter klarere rammer for hold af fugle og fjerkræ i byen.

Fredericia Kommune modtager flere og flere klager fra borgere, der er trætte af støj og gener fra naboens fugle og fjerkræ.

Nu har Teknik & Miljø lavet forslag til et nyt regulativ, der giver tydelige rammer for hold af forskellige dyrearter inde i byen.

“Der skal både være plads til borgere med høns i baghaven og deres naboer. Vi kan se, at antallet af klager stiger år for år. Så nu undersøger vi, om der kan findes en løsning, der præciserer, hvilke hensyn man må tage, når man bor tæt op og ned af hinanden, som man jo gør i byen, ” siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro.

I perioden 2014 til 2016 modtog Fredericia Kommune en til to klager om året fra borgere, der har været generet af naboens fjerkræ. I 2017 steg det til fem klager, og sidste år toppede det med ni klager.

Dyreejere og naboer skal høres

Konkret lægger forvaltningen op til helt at forbyde de dyr, som ofte vil være til gene for naboerne. Det drejer sig om galende haner og hanekyllinger, ænder, gæs, fasaner og udendørs fugle, der skriger.

Derudover foreslås et loft for, hvor mange af de tilladte fugle og fjerkræ man maksimalt må holde. Forslaget lyder på 10 dyr, og så bliver det indskærpet, at foder skal opbevares og bruges, så der ikke er risiko for at tiltrække rotter og andre skadedyr.

“Hvis udvalget og det øvrige byråd beslutter, at vi gerne vil gå videre med forslaget, bliver det sendt i høring. Så vi kan høre, hvad borgere og foreninger mener om det. Vi vil gerne lande på en model, der tilgodeser både dyreejerne og de borgere, som mere eller mindre frivilligt bliver nabo til en flok fugle eller fjerkræ, siger næstformand i Miljø- og Teknikudvalget John Nyborg.

Sagen skal drøftes på onsdag den 18. september, hvor den er på Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden. Godkender politikerne forslaget, sendes det videre til behandling i Økonomiudvalget og byrådet, før det sendes i høring.