DanmarkC TV

Home FREDERICIA Hjælp til hjemløse i vinterkulden
Hjælp til hjemløse i vinterkulden

Hjælp til hjemløse i vinterkulden

0

Indsatsen overfor hjemløse i den kommende vinter er styrket væsentligt  med et nyt handlingsnetværk

Blækket på Strategien for Udsathed er knap nok tørt, før et af de første konkrete initiativer ser dagens lys. 11 forskellige aktører i Fredericia er gået sammen i et handlingsnetværk, der skaber løsninger og værdige forhold for hjemløse i Fredericia i den kommende vinter.

”Man kan sige, at vi er rykket sammen i bussen for bedre at kunne tage hånd om alle. Vi har qua Strategien for Udsathed fået langt flere samarbejdspartnere med om bord og fået skabt et stort handlingsnetværk, der går på tværs af kommune og civilsamfund. Når vi er mange sammen, så har vi mulighed for at byde ind med rigtig meget. Med netværket får vi skabt værdige forhold for hjemløse og sørget for, at alle, der ønsker det, har et sted at sove og får mad i vinterkulden”, fortæller formanden for Social- og Beskæftigelsesudvalget, Peder Wittendorff Tind.

Sidste vinter blev der lavet et stærkt samarbejde mellem Fredericia Kommune og Kirkens Korshær i forhold til hjemløse i Fredericia. Dette samarbejde er i år udvidet med yderligere 10 aktører:

 

  • Fredericia Politi
  • Din Indgang
  • Fredericia Krisecenter
  • Mændenes Krisecenter
  • Dit Akuttilbud
  • Team 85
  • Akademiet
  • Stof- og alkoholbehandlingen
  • Social- og gadesygeplejersken
  • Pleje og Omsorg.

Med netværket har vi fået styrket det opsøgende arbejde. Vi har fået flere fødder på gaden, og på den måde kan vi dække et større areal. Vi har fået dannet et netværk, hvor vi kan videndele og kommunikere på tværs og på den måde hjælpe mennesker i hjemløshed bedst muligt”, siger Bjarne Dahlmann, formand for Udsatterådet.

 

Logbøger skaber overblik over hjemløse
Aktørerne i handlingsnetværket har fået udleveret en logbog. Bøgerne skal udfyldes efter samme principper, som den nationale hjemløsetælling, så det bliver muligt at sammenholde de forskellige datasæt.

På baggrund af logbogen bliver der, ligesom i 2018, lavet en pixi-rapport for 2019 til Social- og Beskæftigelsesudvalget.

”Rapporten vil give os et indblik i, hvor mange hjemløse vi har, og hvem de er. Rapporten vil også give os et bedre kendskab til, hvordan vi bedst muligt hjælper de hjemløse og dermed knækker kurven for hjemløshed i Fredericia”, slutter Peder Tind.

Netværket er allerede i fuld gang og fortsætter frem til april 2019.