FREDERICIA

Grøn kollektiv transport i Fredericia får medvind i EU

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Fredericia Kommune har netop modtaget tilsagn om støtte fra EU til udvikling af grøn kollektiv transport som en del af Klimaplan 2020

Der er fart på den grønne omstilling i Fredericia Kommune, som med Klimaplan 2020 har forpligtet sig til at leve op til Paris-aftalen. 53 indsatser sættes i søen for at opnå delmålet om 70 % reduktion af drivhusgasser i Fredericia Kommune som geografisk område i 2030. 

Udviklingen af den grønne kollektive transport får nu medvind i EU. Fredericia Kommune har ansøgt om og netop fået bevilget 60.000 euro, der svarer til rundt regnet 450.000 kroner fra puljen ’European City Facility’. Pengene skal gå til at udvikle en løsning, der kan gøre den kollektive transport i Fredericia kommune både grøn og attraktiv. Det glæder formand for Miljø- og Teknikudvalget Christian Bro.

”Fredericia har jo i mange år været frontløbere inden for grøn kollektiv transport med vores bybusser, der kører på biogas. Med Klimaplan 2020 har vi besluttet, at de næste bybusser skal køre på el eller brint, men vi ønsker også at finde en løsning, der gør det endnu mere attraktivt for borgerne at rejse klimavenligt”, siger Christian Bro, formand i Miljø- og Teknikudvalget. 

Projektet kommer til at omfatte den kollektive transport i hele kommunen, og det glæder næstformanden i Miljø- og Teknikudvalget Lise Nielson. 


”Jeg er meget tilfreds med, at vi også kommer til at kigge på, hvordan vi styrker den kollektive transport i landsbyerne og i landområderne, hvor vi har en særlig udfordring”, siger Lise Nielson, næstformand i Miljø- og Teknikudvalget, og fortsætter: ”Ideelt set kunne projektet medvirke til at finde løsninger som på samme tid hjælper borgerne i landsbyerne og reducerer trafikudfordringerne inde i byen – altså en bedre offentlig transport”.

Mere fart på den grønne transport!

Med Klimaplan 2020 har Fredericia Kommune en ambition om at øge andelen af rejser foretaget med cykel, gang eller kollektiv transport fra 40 % i dag til 50 % i 2030 for kommunen som helhed og til 60 % i midtbyen. Specifikt for den kollektive transport skal andelen af pendlerrejser øges fra 2% i dag til 5% i 2030. 

Klimachef i Fredericia Kommune, Gitte Wad, ser frem til at arbejde videre med udviklingen af den grønne omstilling af den kollektive transport.  

”Det er en rigtig god nyhed for Fredericia. Med Klimaplan 2020 har vi sat nogle ambitiøse mål for den kollektive transport, som kræver, at vi tænker i nye baner. Hvor større byer typisk vælger kollektive transportstrategier bygget op omkring såkaldt BRT (Bus Rapid Transit) på de centrale strækninger eller letbaneløsninger som i Aarhus og Odense, så ønsker vi at kigge på løsninger, der passer til en mellemstor provinsby som Fredericia. En dybdegående undersøgelse af behov og hvordan den kollektive transport kan understøtte den lokale udvikling er et rigtigt godt afsæt for det arbejde”, siger Gitte Wad. Støtten fra EUCF gives til projektudvikling og omfatter blandt andet undersøgelser af: 

  • hvordan den kollektive transport kan tilpasses de forskellige behov i hele kommunen, dvs. både i de tættere byområder, i forstæderne samt i landsbyerne, hvor bilejerskabet er større men afstandene længere.
  • hvordan den kollektive transport kan understøtte den ønskede erhvervs- og byudvikling med frekvente og direkte afgange, samtidig med at lokale behov understøttes, fx plejehjem og skoler.
  • hvordan eksisterende skinner kan udnyttes bedre til kollektiv transport. 
  • udvikling af transportknudepunkter, der kan skabe enkel og bekvem sammenhæng mellem transportformer.
  • mulighederne for at tage sin cykel med i den kollektive transport, og derigennem fremme cyklismen og reducere CO2 udledninger yderligere.

Undersøgelserne foretages og opsummeres i et feasibility studie med involvering af eksterne specialister og en større interessentgruppe, der samles i et advisory board, som følger processen. 

Fakta: 

  • Med udgangspunkt i Fredericia Byråds strategi for bæredygtig udvikling ’Fredericia for Verdensmålene’, vedtog byrådet i december 2020 ’Klimaplan 2020’, hvor kommunen forpligter sig til at reducere udledningen af drivhusgasser indenfor kommunens geografi med 70% i 2030 (ift. 1990) og at nettoudledningen er 0 i 2050. Den første målsætning for 2030 skal opnås gennem implementering af 53 indsatser.
  • EU støtter gennem EUCF initiativet kommuner i medlemslandene til at udvikle projekter, der kan reducere CO2-udledninger lokalt. EUCF initiativet er finansieret af midler fra EU’s Horizon 2020 forskning og innovations-program. Helt konkret støtter EUCF kommuner med 60.000 euro (ca. 450.000 kr.) til udvikling af investeringskoncepter, der fører til reduktion i CO2-udledning.
  • I marts 2021 besluttede Fredericia Byråd, at Fredericia Kommune skulle søge puljen fra EU’s European City Facility (EUCF) på 60.000 euro (ca. 450.000 Kr.) som led i udmøntning af Klimaplan 2020’s indsatser om at skabe en attraktiv grøn kollektiv transport

Læs Fredericia Kommunes ’Klimaplan 2020’: https://www.fredericia.dk/system/files/cp-documents/c2ff2095-c840-eb11-9124-005056887949.pdf