Kort Nyt

GENBRUGSPLADSEN PÅ BUNDGÅRDSVEJ BLIVER DØGNÅBEN

Efter stor succes med en delvis døgnåben genbrugsplads på Nordre Kobbelvej, sætter de nu et forsøg i gang på genbrugspladsen på Bundgårdsvej

Fra i dag holder pladsen i Erritsø nemlig døgnåbent, så du på alle tidspunkter kan aflevere til genbrug og genanvendelse Af sikkerhedsmæssige hensyn kan du dog fortsat kun aflevere farligt affald og asbestholdige tagplader i den bemandede åbningstid fra 10.00-18.00, når der er personale til at håndtere det.

Husk, at du altid kan alliere dig med sorteringsguiden, når der ikke er medarbejdere på pladsen til at vejlede dig.

Den finder du på Affald & Genbrugs hjemmeside her: https://affaldgenbrug-fredericia.dk/genbrug/sorteringsguide