FREDERICIA

Friluftsrådet støttede Social- og Sundhedsskolen FVH og Fjordbakkeskolen i 2023

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Bevilgede midler kommer til udbetaling, når det støttede projekt er gennemført, og udgifterne er afholdt, oplyser Friluftsrådet til DanmarkC TV

De bevilligede beløb og modtagerne er offentliggjort i Friluftsrådets Årsberetning for 2023, der netop er udkommet.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens har fået 40.000 kr. i støtte til projekt ’Grejbank til SOSU udeliv’

Projektet skal styrke naturuvante elevers kendskab til, hvad naturen kan tilbyde. Udstyret vil kunne bruges af alle skolens fire afdelinger.

Tilskuddet går til udstyr til udeundervisning og sociale aktiviteter i naturen (heldragter, regntøj, gummistøvler, underlag, hængekøjer og båludstyr).

Fjordbakkeskolen har fået 30.000 kr. til projekt ’Udeskole og friluftsliv’.

Tilskuddet går til faciliteter til undervisning og udeliv for børn og unge i skole, SFO og klub (bålsted, borde-/bænkesæt, udekøkken og tavle).

Området vil blive brugt af alle skolens klasser.

Alle lærere vil kunne booke forløb om friluftsliv hos skolens natur- og friluftsansvarlige.