Læserdebat

Fredericias folkeskoler: SF kræver handling og evaluering

Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen, Byrådsmedlem, og Malene Søgaard-Andersen, 1 suppleant til Byrådet, SF Fredericia

Den seneste debat om Fredericias folkeskoler, har desværre primært handlet om økonomi.

For SF er folkeskolens udvikling et kardinal tema. Det er bekymrende når fokus alene rettes mod økonomien, hvilket i særdelseshed har været kendetegnet for indlæggene fra modstandere af en evaluering af skolestrukturen.

For SF er det afgørende for udviklingen af folkeskolen i Fredericia at man som minimum har mod og mandshjerte nok til at turde evaluere skolestrukturen, med henblik på at tage de første skridt hen mod visionen om at gøre Fredericia til Børnefamiliernes første valg.

Vi ved på nuværende tidspunkt at alt for mange børn mistrives i vores folkeskole tilbud, alt for mange unge kommer ikke i gang med en ungdomsuddannelse. Der er stor udskiftning i skoleledelsen, hvilket der fra nogle politikkere, tolkes som et udslag af debatten om skolestrukturen, hvilket vi i SF er lodret uenig i.

Vi ved at de fleste kommuner som har haft en lignende skolestruktur har forladt den igen og vi ved ligeledes at en del ledere har søgt og fået ansættelse i byer med en helhedsskole! Der er derfor intet som tyder på at det skulle være er en god ide at forsøge at kvæle debatten om skolestrukturen.

Vi skal være ambitiøse på vores børns vegne både i forhold til trivsel og faglige resultater. Det fordrer både gode daginstitutioner og gode folkeskoler. Det en falliterklæring, at vi overlader scenen til de private skoler, når det gælder skoletilbud i midtbyen samt tilbudet om en skolegang i en helhedsskole.

Vi er i SF parate til at prioritere folkeskolen i langt højere grad end det sker i dag, men en forudsætning for udvikling er, at man tør kigge kritisk på det eksisterende.

Det rækker ikke med små tiltag til forbedring af trivslen på skolerne. Vi skal indrage elever, lærere og forældre i en evaluering samt i udviklingen af en folkeskole som være børn, forældres og lærernes førstevalg.

SF vil kæmpe for en evaluering samt en forbedring af folkeskolen i Fredericia så længe som det må kræves – vi stopper ikke.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv