FREDERICIA

Fredericia får sikkert ikke et krisecenter for mænd, der har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i nære relationer

Af Steen Knudsen - stkn@danmarkc.tv

Folketinget sender penge med til kommunerne, men Fredericia Kommune har ikke kendskab til, at der er interesserede der vil oprette et krisecenter her i byen efter § 109

Der er med rettelser til Servicelovens § 109 i fredages opnået ligestilling mellem kvinder og mænd. Det er dermed en pligt for Fredericia Kommune, at tilbyde midlertidigt ophold i boformer til både mænd og kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie eller samlivsforhold. De kan kan have deres børn med under opholdet.

Økonomi
Ligestillingsministeriet oplyser, at det naturligvis er en uventet udgift for kommunerne, og det ikke har været muligt at indregne i budgetterne for 2024. Derfor har Folketinget også en en pose penge til de kommende krisecentre, og de fordeles senere i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL).

Selvmøderprincip
Et væsentligt ord i denne forbindelse er, at borgerne (og nu af begge køn) falder ind under et begreb der sikkert ikke høres så ofte: Selvmøderprincip. Det betyder, forklarer Ligestillingsministeriet, at borgerne kan møde op, og falder de ind under rammerne af §109, vil de kunne flytte ind, og hjemkommunen få tilsendt regningen.

“Krisecentrene efter § 109 er takstfinansieret og der er såkaldt selvmøderprincip. Det betyder at borgeren, der er udsat for vold i nære relationer, uden foregående visitation fra kommunen kan møde op og få midlertidigt ophold.”, forklarer ministeriet i en mail til DanmarkC TV.

Dermed er udgiften for Fredericia Kommune uforudsigelig, for som fagchef Henriette Korf Graversen siger til DanmarkC TV: “Der er et mørketal, som vi ikke kender til, og som måske er større end vi tror.”. Det faktum gør det endnu vanskeligere at lægge budgetter for 2024 og 2025 og indtil der er opnået en en vis erfaring i hvor mange mænd der vil tage mod tilbuddet.

Alle kan nå at være klar til 1. juli 2024
Loven træder i kraft den 15. april 2024, men krisecentrene kan ikke lukke den første mand ind før 1. juli 2024, oplyser ministeriet. Og det er der en god grund til.

“Der har været et ønske blandt interessenter om, at det bliver muligt at søge om godkendelse efter § 109 så hurtigt som muligt. Dette er imødekommet med ikrafttrædelsesbestemmelserne i lovforslaget, hvor det fremgår, at loven vil træde i kraft den 15. april 2024, selvom mænd først fra den 1. juli 2024 kan tage ophold på et § 109 tilbud.” oplyser Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet i en mail til DanmarkC TV.

Under lovens forberedelser har mange fulgt arbejdet tæt, og også reageret på høringssvar. Der er Ligestillingsministeriet ikke i tvivl om, at når vi kommer frem til den 15. april, vil de sociale tilsyn få masser af ansøgninger. Med den vlagte procedure, og politikernes imødekommenhed med en forberedelsesfase, er der forventning om, at alle der vil – og kan overholde socialtilsynets regler, kan være klar fra den 1. juli 2024.

Intet krisecenter for mænd i Fredericia
Så vidt DanmarkC TV kan finde ud af, er der i øjeblikket ingen der søger om oprettelse af et krisecenter for mænd i Fredericia Kommune. Det betyder, hvis vores oplysninger kommer til at passe, at kriseramte mænd skal søge til andre byer.

Det over 25 år gamle Krisecenter for Mænd ønsker en bredere målgruppe af mænd. De har deres ansøgning inde ved Socialtilsyn Syd, og afventer afgørelsen.