Kort Nyt

Fra årsskiftet: Dine frimærker bliver ugyldige

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Vedtagelsen af ny postlov medfører justeringer hos PostNord

Det er med at få banket frimærkerne i skuffen af på julekort og pakker i december, fra 1. januar 2024 vil eksisterende frimærker ikke længere kunne bruges på nationale breve på baggrund af nyt momskrav.

Fra årsskiftet ophæves den danske befordringspligt, som Post Danmark historisk har varetaget. Det er resultatet af en aftale blandt en række af Folketingets partier.

PostNord vil fra årsskiftet tilpasse deres produkter, services og priser, hvilket inkluderer moms på flere forsendelsestyper. Nikolaj Ahrenkiel, konstitueret adm. direktør i Post Danmark, forklarer, at digitaliseringen og ændrede samfundsvilkår nødvendiggør disse tilpasninger. Han understreger, at PostNords fremtid fokuserer på pakkemarkedet, hvor virksomheden allerede er markedsledende i Danmark og Norden.

– Post Danmark har i 400 år varetaget den vigtige samfundsopgave, det er at sikre, at alle danskere kan sende og modtage post. Digitaliseringen af samfundet betyder, at det ikke længere er en økonomisk bæredygtig forretning i sig selv at levere breve til hele Danmark. Med den nye postlov bortfalder befordringspligten og den kompensation, som staten har betalt for at opretholde en landsdækkende infrastruktur. Som konsekvens heraf medfører det en række ændringer i vores priser, services og organisation i det nye år, siger Nikolaj Ahrenkiel, konstitueret adm. direktør i Post Danmark.

På baggrund af Folketingets vedtagelse af en ny postlov, indfører PostNord bl.a. følgende justeringer pr. 1.1.2024:

  • Et almindeligt indenlandsk brev på 0-100g stiger til 25 kr. inkl. moms.
  • Eksisterende frimærker vil ikke længere kunne bruges på nationale breve på baggrund af det nye momskrav. 
  • Der fjernes mere end 1.000 postkasser landet over.
  • Omdeling af dagblade ophører.
  • Postbokse udfases i løbet af 2024.
  • Servicen ”tilbageholdelse af post” ophører.

Beslutningerne vedrørende PostNords brevforretning får ikke konsekvenser for PostNords tilstedeværelse på pakkemarkedet i Danmark.

Loven, der blev vedtaget d. 30. november 2023, er en udmøntning af den politiske aftale om den fremtidige indretning af postsektoren, der blev indgået d. 27. juni 2023. Loven træder i kraft fra 1. januar 2024.