FREDERICIA

Forståelig uro over Fredericias spareplaner

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Kataloget over mulige besparelser inden for Voksenservice i Fredericia Kommune, som
Socialudvalget i juni ekspederede videre, så det indgår i de forestående budgetforhandlinger i
byrådet, vækker fortsat uro og har givet anledning til fornyet debat i de lokale medier.

Her har pårørende til de berørte borgere på det seneste givet udtryk for deres frustrationer og
frygt for konsekvenserne af de planlagte nedskæringer.

– Det er meget forståeligt, og vi kan kun opfordre byrådspolitikerne til at tænke sig om en
ekstra gang, inden de gør sparekatalogets forslag til virkelighed. Om ikke andet er der jo ikke
så lang tid til kommunalvalget, hvor politikerne skal stå til ansvar for deres handlinger, og så
kort er borgernes hukommelse næppe, siger Hanne Ellegaard, formand for
Socialpædagogerne Lillebælt, og tilføjer.

– Vi vil gerne gentage vores advarsel fra dengang, forslagene blev kendt i offentligheden og
sendt i høring før sommerferien: Så omfattende besparelser – på i alt 16 millioner kroner med
bortfald af 29,5 fuldtidsstillinger til følge – vil uvægerligt gøre ondt på nogle af kommunens
allersvageste borgere.

– Mange af de ting, der giver livskvalitet, som ledsageordninger og aktiviteter uden for
hjemmet, vil falde bort, hvis spareforslagene bliver til virkelighed. Det vil ikke alene være et
tilbageskridt for bestræbelserne på at gøre handicappede mennesker til ligeværdige borgere,
men det strider også mod intentionerne i kommunens egen handicappolitik, som de samme
politikere, der nu sidder klar til at svinge sparekniven på området, selv har vedtaget, slutter
Hanne Ellegaard.