FREDERICIA

Forskningsprojekt afslører banebrydende resultater for psykisk sårbare

Af Mads Wiig Ehmsen - mwe@danmarkc.tv

Nye forskningsresultater fra Fredericia og fire andre danske kommuner viser, at mødet mellem psykisk sårbare mennesker og deres såkaldte “peers” – dem, der selv har oplevet psykisk sygdom – fremmer hurtigere bedring.

Det viser et netop afsluttet dansk forskningsprojekt, hvor psykisk sårbare hjælper andre psykisk sårbare. Resultaterne har vist så positive og på verdensplan banebrydende resultater, at forskerne bag slår fast, at den måde at arbejde med psykisk sårbare skal indføres i socialpsykiatrien i Danmark, oplyses det i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om forskningsprojektet ’Vejen til hverdagslivet’, som har kørt i regi af Peer-Partnerskabet, der er stiftet af foreningen Det Sociale Netværk og SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed. Forskningen har modtaget 11 mio. kroner i støtte fra VELUX FONDEN og er gennemført af Copenhagen Research Center for Mental Health – CORE, Region Hovedstadens Psykiatri. Forskningen har inkluderet 296 deltagere i de fem kommuner København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe. Resultaterne er ved at blive forberedt til publicering.

Forskningsprojektet er det eneste nyere studie på verdensplan, der gennem et lodtrækningsforsøg har undersøgt effekten af peer-støtte udenfor den etablerede psykiatri, og giver ny viden om potentialet for peer-støtte i civilsamfundet. Og resultaterne er meget bemærkelsesværdige.

Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d., der har ledet forskningsindsatsen hos CORE. Foto: Region Hovedstaden

– Sættes effekten i relation til indsatsens omfang, er Forskningsenhedens vurdering, at det er en væsentlig og hurtig effekt, som ’Vejen til hverdagslivet’ har vist. Forskningsresultaterne skal ses i lyset af, at effekten er skabt for mennesker, som har betydelige psykiske og sociale udfordringer, hvilket øger værdien af effekten, siger Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d., der har ledet forskningsindsatsen hos CORE.

Program for Peer-gruppeforløbet ‘Vejen til hverdagslivet’

Peer-forløb fører til recovery

Effekten af indsatsen er så god, at Lene Falgaard Eplov anbefaler at indføre denne type peer-forløb som en fast del i behandlingen af psykisk sårbare mennesker. Simpelthen fordi det hjælper de mennesker med at komme sig over deres lidelse, såkaldt recovery.

– CORE kender ikke til andre indsatser, der har samme dokumenterede effekt på personlig recovery, hvorfor ’Vejen til hverdagslivet’ er en vigtig indsats at indføre, som har manglet i Danmark. Indsatsen er nødvendig for at styrke den recovery-orienterede tilgang, hvilket er et mål i Regeringens 10-årsplan for psykiatrien, fastslår Lene Falgaard Eplov.

Program for Peer-gruppeforløbet ‘Vejen til hverdagslivet’

Projektet er gennemført med støtte fra VELUX FONDEN, der har været den eneste økonomiske bidragsyder til projektet. Fonden glæder sig meget over de banebrydende resultater, der understøtter fondens målsætning om at styrke fællesskaber, hvor alle kan deltage, bidrage og bruges til noget.

– Rummelige fællesskaber er en del af svaret på, hvordan man kan fungere bedre i hverdagen. Disse resultater er vigtige, fordi vi nu får svaret på, hvordan man med succes kan skabe sådanne fællesskaber til gavn for psykisk sårbare mennesker mange år frem. Samtidig håber vi på, at denne metode vil føre til et langsigtet og konstruktivt samarbejde mellem kommuner og civilsamfund, siger programchef Vibeke Lybecker fra VELUX FONDEN.

I Fredericia Kommune, der har deltaget med borgere i forsøget, mener Henriette Korf Graversen, chef for Social og Beskæftigelse, at forsøget har vist vigtigheden af civile indsatser i samspil med de kommunale indsatser.

Henriette Korf Graversen, chef for Social og Beskæftigelse ved Fredericia Kommune. Arkivfoto: DanmarkC TV

– Grupperne er blevet ledet af frivillige fra Fredericia, som selv har erfaring med psykisk sårbarhed, og det har været en afgørende forskel. For når man mødes i øjenhøjde og deler erfaringer med psykisk sårbarhed, dannes der trygge fællesskaber. Det giver os mulighed for at skabe meningsfulde løsninger sammen med borgerne. Og så er det er utroligt vigtigt, at vores borgere har mulighed for at spille en rolle, for ingen har lyst til at være den, der skal hjælpes altid, siger Henriette Korf Graversen.

Tiltrængte resultater

Hos SIND glæder man sig over, at resultaterne viser, at alle de forventninger og formodninger, som de to foreninger havde omkring fællesskabernes styrke, da de stiftede Peer-Partnerskabet, har vist sig at holde stik og faktisk være endnu stærkere end forventet.

Mia Kristina Hansen, forperson for både Peer-Partnerskabet og SIND. Foto: Pia Konstantin Berg / sind.dk

– Vi skabte Peer-Partnerskabet for at vise, at lokale frivillige peers spiller en meget vigtig rolle, så færre får det virkelig dårligt og oplever mere alvorlige problemer i deres hverdag. Det er meget vigtige resultater vi er kommet med her. Forsøget viser meget vigtige skridt fremad for psykisk sårbare mennesker. Nu skal det bare implementeres ude i kommunerne, siger Mia Kristina Hansen, forperson for både Peer-Partnerskabet og SIND.

Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk. Foto: detsocialenetværk.dk

Hos foreningen Det Sociale Netværk er direktør Trine Hammershøy meget begejstret for resultaterne. Forskningen giver et svar på, hvad der virker for psykisk sårbare mennesker, og viser den sidste del af vejen frem mod recovery for disse mennesker.

– Resultaterne kommer til at betyde uendeligt meget for så mange mennesker, der har ondt i livet. Hvor de tidligere ikke har kunnet se en vej frem, er der nu håb, helt nye fællesskaber og en vej tilbage til en normal hverdag. Man kan ikke overvurdere, hvor vigtigt det er. Nu håber jeg bare, at det offentlige vil lytte og indføre denne peer-metode alle steder, hvor det giver mening, siger hun.

Hvad er “Vejen til hverdagslivet”?

  • Et 10-ugers gruppeforløb designet til mennesker med psykiske udfordringer.
  • Udviklet og ledet af personer, som selv har oplevet psykiske udfordringer, kaldet peers.
  • Hver session varer to timer, og der er op til ti deltagere i hver gruppe.
  • Alt i programmet er udviklet med hensyn til og forståelse for psykisk sårbarhed.
  • Det tilbyder både gruppesessioner og op til seks måneders individuel støtte.

Læs mere på www.peerpartnerskabet.dk