Kort Nyt

Formanden for Senior & Socialudvalget i Fredericia, Søren Larsen sender nytårshilsen

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Se videoen med nytårstalen her

Selvom pensionister er vidt forskellige, træder de fleste ind i en ny hverdag, når de forlader arbejdsmarkedet.

Det er en tid, hvor værdien af gode venskaber og aktive fællesskaber er meget betydningsfulde.

Det skal vi gerne understøtte med gode rammer for samvær og velfærd i hele Fredericia.

Vi vil gerne en god og tryg ældrepleje, fra aktive ældre, der kan klare sig selv, over seniorbofællesskaber til plejehjem.

En ældrepleje hvor både personale, pårørende og de ældre selv føler sig hjemme. Det gælder uanset, om det er i hjemmet eller på plejehjemmet.

Det at vi heldigvis lever længere og længere, gør jo også, at vi bliver flere og flere pensionister.

Og flere pensionister udfordrer jo økonomien i den kommunale pleje. 

Hvorfor byrådet årligt tilfører 6 – 8 millioner kroner ekstra de kommende fire år, således at budgettet på ældreområdet om fire år er øget med 31 millioner kroner.

Vi fik i år lavet en undersøgelse af flere af vores plejehjem. 

Konklussionen af denne undersøgelse viste, at flere af vores plejehjem fremstår som institutioner og ikke som hjem – Og det bliver vi nød til at gøre noget ved.

Vi kunne også se, at måltidsoplevelsen ikke var god nok. 

Der er ikke tvivl om, at den mad som bliver leveret fra Elbo Køkkenet, er sund og nærende. Men den præsenteres ikke særlig godt og ofte har personalet ikke den tilstrækkelige tid til, at være nærværende under måltiderne.

Hvorfor vi i budgettet for det kommende år har afsat penge til at ansætte nogle måltidsværter på Othello plejehjemmet.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra undersøgelsen på plejehjemmene gennemføres i 2023 en tilsvarende bred undersøgelse af, hvordan borgere og medarbejdere oplever hjemmeplejen. 

Der sættes fokus på både kvalitet i oplevelsen, på arbejdsglæde og på trivsel.

Da vi de kommende år bliver flere og flere plejekrævende pensionister, kræver det også flere plejeboliger, flere end der er plads til på de nuværende plejehjem, hvorfor vi skal videre i processen henimod et nyt plejehjem. 

Hvad drømmer vi om og hvad hvad vi har behov for – det vil sige, hvor skal der bygges, hvor stort skal der bygges, og hvordan skal der bygges. 

Når vi kigger ind i 2023, så forventes Corona’en at være passé – og så kan vi for alvor få gang i de mange livsbekræftende aktiviteter på ældreområdet.

Her kan vi hver især gøre en forskel og invitere flere ensomme ældre med i fællesskaberne.

Jeg vil gerne ønske alle et rigtigt godt nytår.

(Video: Steen Knudsen)

Nytårshilsen fra Søren Larsen (S). Foto: DanmarkC TV