FREDERICIA

Formand for Udsatterådet er genvalgt

Af Tommy Raun - thr@danmarkc.tv

Senior- og Socialudvalget har valgt igen at pege på Bjarne Dahlmann som formand for Udsatterådet

Formanden for Udsatterådet skal udpeges af Senior- og Socialudvalget, og på deres seneste møde valgte udvalget at pege på den tidligere formand Bjarne Dahlmann. 

Bjarne Dahlmann er leder af varmestuen ved Kirkens Korshær, og han har været formand for Udsatterådet siden 2017. 

”I Bjarne har vi en kompetent formand for Udsatterådet. Bjarne har lang erfaring at trække på, og Udsatterådet er en vigtig samarbejdspartner. Han har kendskab og netværk til de udsatte i Fredericia i kraft af sit arbejde i Kirkens Korshær og ikke mindst, så har han det tidligere Udsatteråds opbakning til at stå i spidsen for et nyt råd. Bjarne brænder for arbejdet med de udsatte, og jeg glæder mig til samarbejdet og til nogle gode dialoger”, siger Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget.  

Som ny formand skal Bjarne Dahlmann nu i gang med at sammensætte et nyt udsatteråd. 

”Jeg vil som genvalgt formand for udsatterådet fortsætte arbejdet med, hvordan vi som kommune og by kan skabe de bedste rammer for de mennesker i Fredericia, der er i en udsat livssituation. Min første opgave er at sammensætte rådet med personer fra civilsamfundet, som har en berøring denne målgruppe. Fokusset i rådet vil fortsat være på mennesker, der har svært ved at bruge de almene velfærdstilbud. Jeg vil i udpegningen have blik for, at Udsatterådet repræsenterer en bred vifte af de aktører, som på forskellig vis er involveret i arbejdet udsatte grupper. Her falder mit eget arbejde i Kirkens Korshær fint i tråd med formadsskabet for Udsatterådet”, siger Bjarne Dahlmann, formand for Udsatterådet. 

Udsatterådet består af seks – ti medlemmer. Udsatterådets formand har til opgave at komme med forslag til sammensætningen af rådets øvrige medlemmer. Repræsentanterne til rådet findes blandt lokale interesseorganisationer, frivillige organisationer, ildsjæle og regionale eller statslige funktioner. 

Den endelige sammensætningen af det nye Udsatteråd, skal godkendes af Senior- og Socialudvalget.