Kort Nyt

Flagdag og jubilæum kredser om veteraner!

To dage i starten af september er vigtige for KFUM’s Soldatermission. Mandag den 5. september er det 14. gang Danmark afholder flagdag for internationalt udsendte

To dage senere, kan KFUM’s SodaterRekreation holde ti års jubilæum på soldaterhjemmet i Holstebro. Flagdagen for danske udsendte udsprang af en ide om at når man sender folk ud i verden til voldsomme og farlige opgaver, så fortjener de en eller anden form for anerkendelse. Efter krigen på Balkan opdagede man at mange veteraner kom skadede hjem og disse skader viste sig typisk lang tid efter udsendelsen. Man var i starten ikke klar til at tage hånd om skaderne, så mange gik udiagnostiserede rundt. Efterhånden stod det klart at man var nødt til at hjælpe de soldater og andre, der havde været udsendt og efterfølgende havde svært ved at vende tilbage til det civile liv.

På KFUM’s Soldaterhjem startede det med en ny generalsekretær, der blev kontaktet af en gruppe veteraner, der mente at KFUM’s Soldatermission, burde gøre noget for skadede veteraner. De mente at der var behov for et sted hvor man kunne bo og genfinde ro. Det satte gang i et samarbejde med Forsvaret om hvordan det skulle løses og i 2012 stod man klar med konceptet SoldaterRekreation. Ideen var at skabe et midlertidigt botilbud til skadede veteraner i forbindelse med de soldaterhjem, som soldaterne kender så godt. Soldaterhjemmene er flittigt brugt under værnepligten, hvor meget af fritiden bruges i de civile omgivelser. Her finder man god hjemmelavet mad og et sted, hvor der altid er kaffe på kanden og tid til en snak. Soldaterne har endda deres eget kælenavn for KFUM’s Soldaterhjem – Det hedder ”KUFFEN” på soldatersprog. Derudover kender de fleste udsendte ”kuffen” fordi Forsvaret siden 1990’erne har sendt et soldaterhjem med på mission i det fremmede. I dag er der KFUM’s Soldaterhjem i både Estland og Letland.

De 5 soldaterhjem landet over, der i dag har SoldaterRekreation har forskellige tilbud til veteraner, men fælles for dem er at der er ansat faguddannede medarbejdere, hvis fokus er arbejdet med veteranerne. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter. Gennem struktur, ro og samtaler hjælper medarbejderne veteranen til at finde balancen i livet igen efter udsendelse. Der kan også være tale om praktisk hjælp med for eksempel forholdet til kommunen eller sundhedssystem. Men KFUM’s SoldaterRekreation står også på et kristent grundlag og en del af aktiviteterne er aftensang, forbøn og cross yoga. Flere veteraner fortæller, at det, der virkelig har ændret noget for dem i den tid de har boet i KFUM’s SoldaterRekreation, er den ro det giver. Veteranerne nævner blandt andet den tryghed, det er at bo et sted, hvor man ved, at folk vil en det godt. At selvom det kan være irriterende, at man skal holde aftaler og være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt, så giver det også ro, at der er noget man skal. Der er ting at stå op til. En kop kaffe med lederen eller en udflugt med veteranmedarbejderne. 

Det betyder også meget, at man føler at ens familie er velkommen. At der er arrangementer, hvor man kan være sammen med sine børn i trygge omgivelser. Arbejdet med veteranfamilier bliver der sat stadig mere fokus på, og det er tydeligt, at såvel skadede som velfungerende veteraner sætter pris på de muligheder som familiearrangementerne giver. På mange soldaterhjem (også dem uden SoldaterRekreation) er der arrangementer, grupper for børn eller andre pårørende til veteraner. På Den Nationale Flagdag for Danmarks Udsendte er der arrangeret børnemedaljer til veteraners børn og andre tiltag, der anerkender børns og pårørendes indsats.

Flagdagen er flere steder forbundet med KFUM’s Soldaterhjem. I Høvelte har man valgt at lave grillaften på KFUM’s Soldaterhjem for de veteraner, der deltager i kommunens arrangement. Ligeledes er der i Vordingborg arrangeret reception for veteraner og deres pårørende på KFUM’s Soldaterhjem. I Varde uddeler frivillige kage, der er doneret af kommunen, og man regner med at slå rekorden på 1500 kager sidste år. I Fredericia og Haderslev deltager medarbejdere i kommunens og Forsvarets arrangementer. Andre steder kommer KUF-vognen ud og serverer pølser og sodavand, samt kaffe og kage til arrangementer. Det er med til at skaffe den særlige stemning, som veteraner kender fra øvelsesterrænet og skydebanen, hvor KUF-vognen ofte møder de sultne soldater. KFUM’s Soldatermission sender dermed et signal om at Flagdagen er værd at prioritere.

Fakta:

KFUM’s Soldatermission har haft soldaterhjem i ind- og udland siden 1889, hvor organisationen blev stiftet. Der ligger KFUM’s Soldaterhjem ved alle kaserner med værnepligtige i Danmark og således er der 14 soldaterhjem fordelt over landet. Det største soldaterhjem med SoldaterRekreation og et mere permanent botilbud til veteraner, ligger i Høvelte i Nordsjælland. Her ligger soldaterhjemmet ved siden af Garder Kasernen og da de ofte sendes ud som kamptropper til verdens brændpunkter, er det naturligt at der er en større koncentration af veteraner her. KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro var det første soldaterhjem med botilbud til veteraner. Det åbnede 7. september 2012 og blev hurtigt efterfulgt af botilbud i Aalborg, Høvelte, Varde og Fredericia. I Høvelte åbnede Veteranbo i 2015 som et mere permanent botilbud, der også kan rumme veteranens familie, idet der er tale om rækkehuse.