Pressemeddelelse

Flagdag med veteraner og fremvisning af køretøjer!

Kom med den 5. september i Fredericia og mød veteranerne og de militære køretøjer, der har bragt dem ud i verden!

Hvert år den 5. september hejser vi flaget og hylder de udsendte danske soldater, men i år har du mulighed for at møde dem og få en snak om køretøjer og missioner i fremmede lande.

Flagdagen er i år en særlig dag, da der grundet corona næsten ingen fejring var sidste år. I år gør mange derfor ekstra meget ud af det. Fredericia har altid været en garnisonsby siden den blev bygget i midten af 1600-tallet. De lige veje og det store voldanlæg vidner herom. Også i dag er Fredericia en vigtig brik i det danske forsvar, og det er derfor naturligt for netop Fredericia at gøre lidt ekstra.

Den 5. september vil man fra 10-16 kunne opleve flere arrangementer ved Tøjhuset, og i den forbindelse har Telegrafhistorisk Samling sagt ja til at deltage med et par af Forsvarets ældre køretøjer, der har bragt de danske soldater sikkert rundt i missionsområderne.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Normalt hører Telegrafhistorisk Samling til på Ryes Kaserne, som en del af Forsvarets historiske gren. De har også en samling, der kan opleves i Gammelvagt ved Den Tapre Landsoldat. For nylig kunne nogle af samlingens unikke køretøjer ses ved Beldringe Flyveplads i forbindelse med et større historisk arran- gement, men ellers har der ikke været mange anledninger til at se køretøjerne i den lange nedlukningsperiode.

”Vi tager det jo meget seriøst, når Forsvaret lukker ned for al unødvendig aktivitet” fortæller pensioneret generalmajor Ib Bager, der leder køretøjsdelen af samlingen.

Samlingen har en større gruppe af tidligere tjenestegørende og andre ildsjæle, der kommer og reparerer, vedligeholder og rekonstruerer både gammelt radio- og telegrafudstyr og de tilhørende køretøjer.

På selve Flagdagen lover generalmajoren både pansrede og lettere køretøjer, når veteraner og frivillige viser køretøjerne frem på J.B.Nielsens Plads. Alle er velkomne til at komme forbi og få en snak, eller se nærmere på de unikke køretøjer. Veteranmedarbejderen fra Soldaterhjemmet i Fredericia vil også være at finde i byen på Flagdagen.