TRAFIKKEN

Færre kommer til skade i trafikken

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

Det går den rigtige vej med trafiksikkerheden herhjemme. I 2017 kom færre nemlig til skade i en trafikulykke. Det skyldes blandt andet bedre indretning af vejene og mere moderne biler.

I 2017 var der lige under 3.000 trafikulykker, hvor en eller flere personer blev dræbt eller kom til skade. Det er det laveste antal ulykker med personskade i de sidste 10 år. Det viser nye tal fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik.

“Der kan være mange forklaringer på den positive udvikling. Vejnettet forbedres løbende – der bygges blandt andet rundkørsler og venstresvingsbaner, fjernes faste genstande og oversigtsforhold forbedres. Derudover bidrager kampagner, daglige trafikmeldinger, løbende vedligehold af asfalten og hurtige udbedringer af skader på skilte og autoværn til trafiksikkerheden. Vi skal desuden huske, at trafiksikkerhed ikke kun handler om de indsatser, som Vejdirektoratet, politiet, kommunerne og Rådet for Sikker Trafik laver. Det handler også om, at trafikanterne har et ansvar for at vise hensyn til hinanden,” siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

175 dræbte i trafikken i 2017 ligger på niveau med udviklingen for de seneste fem år, mens antallet af dræbte er mere end halveret siden 2008. Den samme tendens gør sig gældende for tilskadekomne i trafikken.

Dræbte og tilskadekomne

Mens ulykkerne med tilskadekomne eller dræbte personer er faldet, ses en stagnerende tendens, når det gælder ulykker, hvor der alene er tale om materiel skade. Der sker således tre gange så mange skader på køretøjer som på trafikanter i ulykkesstatistikken.

Mænd bliver oftere dræbt i trafikken
Der var tre gange så mange mænd som kvinder, der blev dræbt i trafikken i 2017. Der var også langt flere mænd, der kom alvorligt til skade i trafikulykker, end kvinder, mens kønnene ligner hinanden mere, når det gælder lettere skader.

“Der er en tydelig tendens til, at mænd i endnu højere grad end tidligere er overrepræsenterede i dødsulykkerne. Hvor der for få år siden var to dræbte mænd for hver trafikdræbt kvinde, er der nu tre dræbte mænd for hver dræbt kvinde. Vi ved fra tidligere undersøgelser, blandt andet fra Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, at mænd ofte er mere risikovillige i deres kørsel. Det kan være en del af forklaringen,” siger Marianne Foldberg Steffensen.

Flere mænd end kvinder kommer til skade på motoriserede køretøjer, mens kønnene er mere ens, når det gælder cyklister og fodgængere.

 

Dræbte og tilskadekomne fordelt på køn og transportmiddel

 

 

Der er stadig flest trafikanter, der kommer til skade i en personbil. Det gælder for 44 % af de dræbte og tilskadekomne i 2017. De bløde trafikanter er også meget udsatte i trafikken. Cyklister udgør 24 % af de dræbte og tilskadekomne i 2017, mens fodgængere udgør 13%.

Mange ulykker med tilskadekomne eller dræbte personer sker på lige vejstrækninger og i kryds, skriver Vejdirektoratet.