Læserdebat

Et par politiske problemer i Fredericia

Læserdebat af Jens Jørn Pedersen, Sanddalvej 4, Fredericia

Det måske farligste problem er frygten for at gå direkte i clinch med en politisk modstander. Det betyder, at de stærkeste får overtaget, men det er jo ikke sikkert, at de er de mest fornuftige. At bruge bøllemetoder er ikke det bedste for Fredericia. Når man efter en udtalelse eller indlæg i avisen senere bliver ringet op af en, der siger: Jeg vil anbefale dig at trække dit udsagn tilbage! Så er det under al kritik. Jeg har endda hørt, at nogle politikere kan finde på at gøre det samme mod pressen, der er en selvfølgelig og nødvendig del at et demokratisk samfund. Hvis pressen har overskredet sine beføjelser, kan man gå til pressenævnet og i sidste instans i retten. Men den personlige og eventuel økonomiske pression på pressen er total uacceptabel.

Det er jo ikke en reel politisk debat at true, det er bøllemetoder elle intimideringsmetoder, der ikke hører hjemme i kommunalpolitik. Det, der hører hjemme i en politisk og demokratisk debat er fornuftige argumenter, der kan blive modsagt med andre fornuftige argumenter.

Modige politikere

Vi skal have valgt nogle politikere, der har deres meningers mod og er uafhængige af partiet, så de også tør stå op imod partiets spidser. Det vi desværre har set de sidste fire år er, at en del især i socialdemokratiet er blevet ”slæbt” med ind i kommunalbestyrelsen uden egentlig at have stemmer nok. På den måde bliver de afhængige af partitoppen og dermed førte dukker.

Partiuafhængige politikere

Hvis man skal være en god kommunalpolitiker, så skal man være uafhængig politisk. Når man er med i et parti, så er det formentlig fordi man ligger tæt på partiets politiske linje, men det er jo ikke ensbetydende med, at man er enig i alt. Man har således som såvel folketingspolitiker og kommunalpolitiker pligt til at stå ved sine meninger, og man må ikke lade sig presse til en anden holdning, men man må selvfølgelig gerne blive overtalt af argumenter, hvilket jo netop er det demokratiet drejer sig om.

Økonomisk uafhængig

Så vidt det vides, vil en del af de nuværende kommunalpolitikere, have gevaldige private økonomiske problemer, hvis de ikke bliver valgt igen i november. Det er klart uacceptabelt. Man må som kommunalpolitiker ikke kunne købes til en bestemt holdning og i særdeleshed ikke på grund af private økonomiske problemer, hvilket kan lignes med en korrumperet adfærd. Pengene, man som politiker modtager fra det offentlige, er kompensation for tabt arbejdsindtægt ved valg til et tillidshverv for samfundet. Hvis nogen er i en sådan situation opfordres de til at overveje situationen og få styr på egen økonomisk uafhængighed.

For længe i kommunalbestyrelsen

Hvis man har siddet i kommunalbestyrelsen i mere end 2 perioder, så skal man kraftigt overveje sit engagement! Har man derimod stadig et stort engagementet, visionerne og energien til at tage en periode mere, så kan det selvfølgelig være ok.

Den 16. november 2021 er skæringsdag

Alle, der ikke kan leve op til ovenstående, bør efter min overbevisning trække sig fra valglisterne. Det gælder også, hvis man ikke har passet sit ansvar i relation til den senere tids problemer i Fredericia Kommune. Det er ikke nok, at man som politiker ikke kan sagsøges med henblik på straf. Det er nok, at man har været med og medvidende uden at gøre noget. Håbet er, at alle vil tage ovenstående alvorlig.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv