Home Læserdebat Et nagelfast valgløfte fra SF
Et nagelfast valgløfte fra SF

Et nagelfast valgløfte fra SF

0

Flere indlæg i dagspressen har på det seneste fremhævet de områder, hvor den siddende kommunalbestyrelse har skabt gode resultater. SF anderkender at der er områder, hvor der er sket forbedringer. Det ændrer dog ikke ved, at der ligeledes er områder, hvor det halter gevaldigt. Gode enkelt resultater må ikke komme til at legalisere en tilbagevenden til en topstyret lukket politisk kultur i Fredericia Kommune. SF har gang på gang fremhævet, at det er usundt for lokaldemokratiet, når ét parti, (i Fredericias tilfælde Socialdemokratiet), sidder på flertallet i en kommunalbestyrelse. Vi bakker i SF til stadighed op om det samarbejdende folkestyre, og vi arbejder for et centrum – venstre flertal i Fredericias byråd gerne med en stærk SF repræsentation efter kommunalvalget i 2021. Vi er på ingen måde tilhænger af et byråd, hvor alt for meget handles af i lukkede rum og vi står fast på at demokratiet skal frem i lyset.

SF går derfor nu ud med et nagelfast løfte om, at vi såfremt at vi får plads i byrådet ved det kommende valg, kun går med til at punkter behandles på lukkede dagsordner, når det er lovkrævet. Vi kan ikkeacceptere, at borgmesteren eller en udvalgsformand lige sætter et punkt på den lukkede dagsorden, fordi det er bekvemt. Sker det alligevel, vil vi gøre indsigelse, og fastholdes sagen som et lukket punkt, gør vi opmærksom på det skete i pressen. Samtidig vil vi ligeledes være opmærksomme på at sikre, at kommunen i hvert tilfælde lever op til reglerne om efterfølgende offentlighed i forhold til at informere offentligheden om emner og beslutninger fra lukkede møder.

Vi vil opfordre pressen til at være tydelige omkring, hvornår artikler er formuleret i Fredericia Kommunes kommunikationsafdeling og derfor ikke er journalistisk bearbejdet, man kunne markere artiklen med “annoncør betalt indhold”.

På vegne af SF Fredericia

Connie Maybrith Jørgensen

Havepladsvej 142, Fredericia

Byrådskandidat og formand