Læserdebat

Et godt seniorliv- også for de svageste og mest udsatte ældre borgere.

Læserdebat af : Connie Maybrith Jørgensen Spidskandidat for SF Fredericia

Fredericia Kommune skal hav skærpet fokus på ældreomsorgen, Der skal fokus på udviklingen inden for demensområdet, bl.a. med ansættelse af flere demenskonsulenter og etableringen af flere specialiserede demensplejehjems-tilbud.

Flere borgere opnår en høj levealder og heldigvis har mange ældre har et godt seniorliv. Der er dog en skarp stigning i ældre som har behov for pleje og omsorg. Med til denne gruppe hører socialt udsatte borgere og borgere med psykiske lidelser eller handicap.

Disse grupper i langt højere grad ramt af sygdomme såsom diabetes og hjertekarsygdomme, hvilket giver anledning til et ekstra forøget plejebehov. I SF ønsker vi, at der i de kommende år skal være fokus på etablering af plejehjemstilbud til udsatte borgere, som på grund anderledes erfaringer og livsstil ikke passer ind i de nuværende plejehjemstilbud.

Denne gruppe har også behov for pleje, omsorg, socialt liv og aktivitet i fællesskab med ligesindede. Andre kommuner har etableret sociale plejehjem, det skal vi også i Fredericia Kommune.

SF vil ligeledes arbejde for et aktivt seniorliv via deltagelse af aktive ældre i kommunen. SF vil have fokus på de ældre, der langt op i alderen bevarer lyst og evner til at deltage i aktiviteter af forskellig slags, også efter pensionsalderen er nået. SF vil arbejde for, at ældre i stor grad er bestemmende i diverse ældresammenhænge, idet SF tror på, at mennesket trives bedst ved at være skabende og udnytte sit potentiale fuldt ud i alle aldre.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv