Læserdebat

Et godt år for de nye små

Læserdebat af Pernelle Jensen, regionsrådsmedlem og byrådsmedlem (V)

Mit første år som regionsrådsmedlem har budt på mange vigtige sager og blandt dem har der været flere på fødeområdet. 

Jeg er stolt af det, som vi tilbyder de fødende og familierne i Region Syddanmark, og at der er et stort fokus på fødeområdet. 

Førstegangsfødende har nu ret til at blive på sygehuset 2 dage efter fødslen, hvis de ønsker det. Det er dermed op til den enkelte familie at vælge, hvad der er det rigtige for dem. Man kan også vælge at tage hjem efter nogle timer og få et hjemmebesøg dagen efter, blive en overnatning og få et hjemmebesøg 48-72 timer efter fødslen eller blive de 2 dage efter fødslen, som man nu har ret til. Det er vigtigt for mig, at den lille ny får en tryg og rolig start på livet, at moren får ro til at komme sig ovenpå fødslen, at amningen kommer ordentligt i gang og at de nybagte forældre får tid sammen med babyen, inden man kommer hjem til praktiske opgaver og muligvis også andre søskende. Så jeg synes, det er en vigtig rettighed at få og en stor styrke, at man nu kan vælge den løsning, som familien føler sig mest tryg ved.

Det samme gør sig gældende i forhold til selve fødslen, hvor et flertal i regionsrådet har igangsat et udbud omhandlende en privat fødeklinik i Kolding. Det giver de fødende flere valgmuligheder og mulighed for at vælge lige præcis den fødsel, som man ønsker sig. Der er gode erfaringer med private fødeklinikker andre steder i landet og snart har man også den mulighed her i regionen.

Til sidst vil jeg fremhæve den store ombygning, som vi har igangsat på Kolding Sygehus, hvor der skal laves et nyt familieområde med bedre og mere tidssvarende rammer, mere moderne og afslappende indretning samt en helt ny afdeling til babyer, som er født for tidligt. Fødeafsnittet, barselsafsnittet og afsnittet for de tidligt fødte kommer til at ligge mere samlet og giver dermed familierne en bedre oplevelse under indlæggelsen. Vi laver også sansefødestuer, som er med beroligende lyd og lys samt en mere hjemlig indretning. Det bliver rigtig flot, når det er færdigt. 

Så det har været et godt første år, hvor vi har truffet beslutninger, som kommer til at skabe nogle mærkbare og markante forbedringer for de fødende og familierne, og det er jeg stolt af at have bidraget til.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv