Home SAMFUND Erhvervsforening: Vi gør det bedre i Fredericia
Erhvervsforening: Vi gør det bedre i Fredericia

Erhvervsforening: Vi gør det bedre i Fredericia

0

Vi gør det bedre i Fredericia … når vi står sammen

Der er vækst i erhvervslivet, der er store offentlige investeringer som bærer frugt. Alt i alt tegner fremtiden sig lysere. Det vurderer Fredericia Erhvervsforening i sin nytårshilsen.

– Der er i de seneste år skabt mange gode tiltag i Fredericia. På områder som erhvervsudvikling, byudvikling og kultur. Og de lykkes i stigende omfang. Blandt surfere er der en kunstart, nemlig den at ride på den rigtige side af bølgen på de lange stræk. Det er Fredericia nu ved at lykkes med – trods finanskrisen. Der er vækst i erhvervslivet, der er store offentlige investeringer som bærer frugt. Alt i alt tegner fremtiden sig lysere. Er det virksomhedernes fortjeneste, er det Fredericia Kommunes, er det borgernes? Svaret er nok dels, at vi i vores del af verden nu er inde i en bedre konjunktur, dels, at vi i Fredericia tillidsfuldt står sammen om at udforske og udnytte muligheder for udvikling og vækst og dels at Fredericia Byråd udviser et godt og enigt lederskab. Mekanismen er ikke mindst drevet af lokale ildsjæles iderigdom.

Det fremhæver Michael Sønderskov, fmd. for Fredericia Erhvervsforening og medlem af Business Fredericias bestyrelse sammen med Michael L. Kristensen, næstfmd. For Fredericia Erhvervsforening, medlem af Business Fredericias bestyrelse og næstfmd. i Dansk Byggeri.

Fredericia Erhvervsforenings bestyrelse glæder sig først og fremmest over Business Fredericias hurtige fremdrift. I løbet af 2015 er det lykkedes ny erhvervsdirektør Kristian Bendix Drejer at få bemandet organisationen med konsulenter, at få aflagt mange virksomhedsbesøg og få lanceret spændende arrangementer.

Ligeledes glæder man sig i bestyrelsen over Fredericia Dagblads initiativ med ’onsdagsklummer’ og ser frem til at kredsen klummeskrivere eventuelt kunne udvides.
Michael Sønderskov bemærker: – Det er rigtig fint, at fortalere nu kommer regelmæssigt til orde. Jo flere, jo bedre. Vi er mange i kredsen af virksomhedsledere og borgere, som gerne taler varmt om Fredericias kvaliteter. Vi har gjort det i mange år allerede ud fra vedvarende kærlighed til vores by. Vi har også i svære tider forsøgt konstruktivt/kritisk at arbejde til byens bedste. Vi erindrer om, at erhvervsforeningen i tiden efter Fredericia Erhvervsforums kollaps i 2007 påtog sig rollen som den dagsordensættende, lokale interesseorganisation, hvorved den i samarbejde med de øvrige erhvervsforeninger gennem årene har øvet indflydelse på erhvervspolitikken, erhvervsudviklingen og erhvervsservicen. Det seneste og mest iøjnefaldende resultat er foreningens medvirken til stiftelsen af Business Fredericia.Skærmbillede 2015-12-29 kl. 20.51.55

Michael Sønderskov hæfter sig især ved fremdriften i tre store indsatser: FredericiaC, hvor kanalbyen tegner sig og de første byggerier er startet, DanmarkC, hvor der er fremgang i salget af erhvervsjord, og hvor Danmarks Multimodale TransportCenter (DMTC) nu er en realitet og endelig Fredericias klassiske midtby inden for voldene, hvor der nu nænsomt renoveres mange gamle, smukke bygninger, hvor der er planer for Voss-grunden, hvor der er en proces i gang med Gothersgades sydlige ende, som med attraktioner skal forbinde Midtbyen med FredericiaC, og hvor det desuden omsider er lykkedes at skabe et initiativ, der skal resultere i et fæstningscenter. Endelig hjælper det, at indfaldsveje forskønnes, ny asfalt lægges ud og elektroniske info-tavler opsættes.

Det er forhold og projekter som Fredericia Erhvervsforening og medlemskredsen har interesseret sig levende for med ideoplæg og høringssvar til i mange regier, herunder bl.a. Kommuneplanen, lokalplaner, planerne for FredericiaC samt diverse branding-oplæg.

Fredericia Erhvervsforening og medlemskredsen har gennem årene også ydet bidrag til ideudvikling og politikformulering på områder som Beskæftigelsesplanerne, Partnerskabsaftale om lære- og praktikpladser, Energipolitik og Strategisk Energiplan, politik vedr. offentlige udbud og indkøb (i tæt samarbejde med Fredericia Håndværkerforening), politik vedr. dækningsafgift samt sidst og ikke mindst formuleringen af ’Ny erhvervspolitik’ og ’Erhvervsservice’, herunder Business Fredericia.

Michael Sønderskov konkluderer: – Vi ønsker i Erhvervsforeningen på ingen måde at tage æren for den positive udvikling. Vi har blot som interesseorganisation gjort vores pligt i forhold til Fredericia ved at samle nogle gode kræfter, yde et stykke frivilligt arbejde ved at forme ideer og meddele velunderbyggede holdninger til erhvervsudvikling og byudvikling. Ved vores generalforsamling 2015 pålagde forsamlingen at sætte midler af til fortsat at forbedre Fredericias image. Den indsats har vi kaldt ’Vi gør det bedre i Fredericia’. Den udmøntes i samarbejde med Business Fredericia.