FREDERICIA

Er du ung – har du en politiker i maven?

Af Steen Knudsen

Kandidatopstillingen slutter 9. februar 2023

Vil DU være talerør for de unge i Fredericia, og blive hørt inden Byrådet træffer beslutninger der vedrører de unge?

Ungebyrådet arbejder for, at det bliver endnu bedre at være ung i Fredericia! Her er et link til Facebook hvor der ligger en rigtig god video: Ungebyrådet på Facebook

Hvad er Ungebyrådet for noget?

Ungebyrådet er for alle mellem 13 og 17 år – så der er plads til dig, uanset om du går på en kommunal folkeskole, en privatskole eller en ungdomssuddannelse.

Som medlem af Ungebyrådet får du mulighed for at få indflydelse i forhold til emner, der handler om børn og unge i Fredericia.

Ungebyrådet arbejder tæt sammen med Byrådet om ting, der er med til at gøre Fredericia til en god by at være barn og ung i. Ungebyrådet har indsigt og høringsret i de sager, som Fredericia Kommunes Byråd behandler, dog med undtagelse af lukkede sager.

Ungebyrådet er med til at lave arrangementer for børn og unge.

Møderne finder sted i dagtimerne – ligeligt fordelt i skoletid og fritid. Ungebyrådet mødes 4-5 gange om året.

Målet med Fredericia Kommunes Ungebyråd er, at:

  • Give børn og unge mulighed for at komme til orde i spørgsmål, der vedrører deres trivsel, læring, kulturelle udfoldelsesmuligheder og udvikling
  • Få børn og unges rettigheder, muligheder og indflydelse sat til debat fra et børn- og ungeperspektiv
  • Give børn og unge større mulighed for deltagelse i de demokratiske processer og indsigt i det kommunale selvstyre, der direkte vedrører dem
  • Arbejde for venskab, integration og tolerance blandt alle børn og unge i Fredericia Kommune
  • Give Fredericia Kommunes Byråd en børnepolitisk- og ungdomspolitisk sparringspartner

Generel info om Ungebyrådet

Ungebyrådet samarbejder med Fredericia Kommunes Byråd, og Ungebyrådet bliver taget med på råd ved sager, der handler om byens børn og unge. Det er Fredericias børn og unge selv, der vælger de 21 unge, der sidder i Ungebyrådet.

Ungebyrådet organiseres under Børne- og Skoleudvalget. 

Hvem, hvad og hvordan?
Valgperioden er to år. Ungebyrådet mødes en gang månedligt til hhv. Ungebyrådsmøde og et temamøde. Møderne holdes i byrådssalen og på Ungdommens Hus i tidsrummet kl. 14.00-15.30.

Du kan blive valgt ind, fra du fylder 13 år, og du kan sagtens sidde perioden ud, hvis du fylder 18, efter du er blevet valgt.

Stil op til valg til Ungebyrådet 2023

En video om opstilling og valg
https://www.facebook.com/FredericiaUB/videos/1697473527112675

En video om arbejdet i ungebyrådet
https://www.facebook.com/FredericiaUB/videos/322569156296392

Du kan stille op som kandidat indtil den 9. februar 2023.
Sådan gør du:

  • Find et eller to emner, som du virkelig har en holdning til, og lad dem være dine mærkesager
  • Lav meget gerne en kort video, hvor du fortæller om, hvorfor du stiller op
  • Brug din kontaktperson, hvis der er en på din skole eller dit uddannelsessted
  • Snak med dine venner og din familie – de har måske gode ideer
  • Brug dine sociale medier til at gøre opmærksom på, at du stiller op til valget

Udfyld kandidatskemaet og send det samt evt. kandidatvideo til lene.almdal@fredericia.dk 

Ungebyrådet på Instagram