FREDERICIA

Enhedslisten: Vi skal have en solidarisk udligning

Enhedslisten fremlægger nu et bud på en solidarisk reform af udligningssystemet – og den giver 182 mio. kr. ekstra til Fredericia.

Forhandlingerne om en justering af udligningssystemet er i gang. Regeringens oplæg er, at det skal være et ”nulsumsspil”. Der må ikke tilføres flere penge til kommunerne, samlet set. Det er fuldstændig perspektivløst.

Ingen kommune leverer for meget velfærd. Derfor skal forbedringer i den ene ende af landet ikke betales med ringere velfærd i den anden ende.

Efter 10 år med affolkning af landdistrikterne, nedlæggelse af tusindvis af velfærdsjob og skiftende regeringers brutale budgettyrranni, så er der brug for at løfte velfærden og fordele den mere solidarisk.

Derfor kommer Enhedslisten nu med et udspil til en solidarisk reform af udligningssystemet og statens refusion til kommunernes udgifter til sociale ydelser.

Med vores udspil vil vi sikre et samlet løft af kommunernes økonomi, og et målrettet løft af de fattige kommuner, som har strukturelt underskud og typisk også høje forsørgelsesudgifter.

Vi foreslår følgende to markante ændringer:

  • En væsentlig forhøjelse af udligningsniveauet ved at hæve landsudligningsprocenten fra 61 % til 88 %
  • En markant forbedring af statens refusion til kommunernes udgifter til udvalgte sociale ydelser (80 % statsrefusion).

Vores forslag vil give et løft for 82 kommuner både i og uden for hovedstaden. Fælles for de kommuner, som vinder på forslaget er, at de har store udgifter til forsørgelse og har et strukturelt underskud. I alt 16 kommunerne vil opleve en uændret økonomisk situation.

Fredericia er en af de kommuner, som virkelig vil kunne mærke et markant løft, hvis dette bliver virkelighed. Her i Fredericia vil Enhedslistens udspil betyde 182 mio. mere om året, når reformen af refusion og udligning er fuldt indfaset. Det svarer til, at vi vil kunne ansætte næsten 400 flere pædagoger, lærere, sygeplejersker, sosuer m.fl. til at løfte velfærden i Fredericia.

Det er selvfølgelig ikke gratis. Vi vil løfte kommunernes samlede ramme med årligt 2,2 mia. kr. over en 6-årig periode. Dette kan finansieres ved at udmønte den kommunale andel af det finanspolitiske råderum og ved at sænke topskattegrænsen.

Vi håber, at vores forslag kan bidrage til en mere konstruktiv debat, kommunerne imellem. I stedet for at rive hårene af hinanden for at få del i en stadig mindre kage, bør kommunerne holde sammen mod det folketingsflertal, der vil sende regningen for skattelettelser til de rige videre til børn, unge, syge og gamle.

Finn Sørensen
MF Enhedslisten
Kommunalordfører

Cecilie Roed Schultz
Byrådsmedlem for Enhedslisten i Fredericia

Læs Enhedslistens udspil her