Kort Nyt

Enhedslisten er igen med i det kommunale budget!

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

I går underskrev Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz næste års budgetaftale. Sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

I går underskrev Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz næste års budgetaftale. Sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige blev den økonomiske retning for det kommende år accepteret og underskrevet. Det bliver derfor vedtaget af 17 ud af 21 byrådsmedlemmer, da Venstre valgte at forlade forhandlingerne. Den rammeaftale, som Kommunernes Landsforening og Regeringen i sommer blev enige om, tog i vores øjne ikke nok hensyn til demografien og de øgede udgifter, og derfor var vi meget tæt på serviceloftet. Rammen, der blev forhandlet om, var derfor også meget lille.

”Jeg er meget glad for at budgetaftalen endte, som den gjorde. Vi gik ind til forhandlingerne med tre meget vigtige fokuspunkter. For det første skulle den bebudede velfærdsforringelse på 11.67 millioner fjernes. Det havde ramt bredt med besparelser og jeg har kritiseret det fra første budgetseminar. Derudover skulle den kommunale drift sikres, så vores medarbejdere kunne få ro til at fokusere på deres kerneopgaver. Til sidst handlede det om at se fremad og sikre, at de politikker, vi politisk havde besluttet også havde økonomi til at blive ført ud i livet. Jeg er glad for at vi kom i mål med alle tre fokuspunkter”, udtaler Cecilie Roed Schultz.

Budgetaftalen rummer mange aftryk fra Enhedslisten. Vi er derfor glade for at der er sat penge af til de unges fritidsliv med investeringer i Ungdomsskolen, fritidsmiljøer, gadeplansindsatsen samt fritidspas. Derudover investeres der i arbejdet med mellemtilbud og en NEST-klasse, hvilket vil hjælpe de børn, som har det hårdest i folkeskolen. Budgettet prioriterer også penge til bedre sagsbehandling, som 6 ekstra medarbejdere, der vil sikre lavere sagsstammer i familieafdelingen og en ekstra medarbejder i hjælpemiddel og kommunikation, der vil give kortere ventetid på hjælpemidler.

”Kort inden forhandlingerne gik i gang fandt vi ud af at en række gode projekter stod til at miste det økonomiske grundlag. Vi tog det med ind til forhandlingerne, og kunne heldigvis sikre den rette finansiering, så de kunne fortsætte. Det drejer sig bl.a. om helt centrale projekter som Demensfællesskabet, Indgang H samt hjælp til misbrugere som har flere diagnoser”, forklarer den ene af Cecilie Roed Schultz’ to med-forhandlere Andreas Bjerring Tobiassen.

Tidligere har selve budgetforhandlingerne været ret forskellige og processen har før været uoverskuelig, hvilket har givet et besværligt udgangspunkt for forhandlingerne. Denne gang var det helt anderledes og vi har været meget tilfredse med den proces, Steen Wrist har styret som borgmester og forhandlingsleder.

”Vi har oplevet forhandlingerne som gennemsigtige og behagelige, og vi har haft den tid, vi skulle bruge til at læse papirerne igennem. Borgmesteren har været åben og ærlig, hvilket vi sætter stor pris på. Vi vidste på forhånd at der ikke ville være mange millioner at forhandle om, og derfor håbede vi at alle parter ville være konstruktive og pragmatiske”, udtaler Cecilie Roed Schultz’ anden med-forhandler Henning Hartmeyer. ”På trods af det kommende kommunalvalg ville det ikke blive et traditionelt ”valgbudget” med store armbevægelser og vi værdsætter højt at forligspartierne har accepteret den præmis og tilsidesat valgkampen for at lave et budget, som sikrer et Fredericia i udvikling. Oven på det sidste års uro, så skylder vi ærligt talt byens borgere at se på, hvad der er bedst for Fredericia og ikke os selv”, slutter Henning Hartmeyer.

Enhedslisten er glade for næste års budget, og selvom der er nogle områder, vi gerne så ændret eller helt udeladt, så er det et budget, som vi tydeligt kan se vores aftryk i. Det giver den fornødne ro og stabilitet samtidig med at det bidrager til Fredericias udvikling.