Læserdebat

En verden til forskel

Karsten Byrgesen, Folketingskandidat, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia. har startet en opfølgende debat

Enhedslisten i Fredericia spørger ”hvorfor er det kun nogle få flygtninge, I vil hjælpe”. Mit navn nævnes med en udtalelse om, at ”vi skal være rede til at betale den pris det koster” (at hjælpe flygtninge). Vi i Nye Borgerlige hjælper alle flygtninge, men flygtninge skal hjælpes i nærområdet! Altså syrere hjælpes i Mellemøsten og afrikanere hjælpes i Afrika. Ukrainere skal hjælpes i Europa, og der ligger kun èt land mellem Ukraine og Danmark nemlig Polen. Millioner af Ukraineres liv trues af enhedslistens politiske idol – Putin og hans og enhedslistens socialisme.

Der er en verden til forskel på Ukrainere, Syrere og Nordafrikanere. Al statistik viser, at mennesker fra Stormellemøsten og Nordafrika – bortset fra en mindre del – kun vanskeligt eller slet ikke, lader sig integrere. Dette underbygges i straffelovsstatistikker, bandekriminalitet, æreskriminalitet, arbejdsløshedstal, vold i hjemmet, sager om social kontrol med mere.  

Nye Borgerlige handler, og vi har ingen betænkeligheder ved at give opholds- og arbejdstilladelse til de ukrainere, der i disse dage og uger søger herop på grund af Ruslands overfald på deres land. De er velkomne. Vi har i forvejen 11.000 ukrainere ansat i landbruget, som er arbejdsomme, som tilpasser sig dansk levevis og falder godt ind i de lokalmiljøer, hvor de bor.

5.mars blev der lavet en aftale om at give ukrainere to års opholds- og arbejdstilladelse uden om det normale asylsystem. Den del er en god ide.

Men regeringen lod sig presse af venstrefløjen til at inkludere migranter fra blandt andet Nordafrika og Mellemøsten med opholdstilladelse i Ukraine i aftalen.

Det vil vi ikke medvirke til. Vi skal ikke overtage syriske og afghanske migranter fra Ukraine, og slet ikke pr. automatik udstede toårige opholdstilladelser og adgang til offentlig forsørgelse til migranter fra både Mellemøsten og Nordafrika.

Danmark skal ikke gøres til en magnet for migranter. Desværre kunne Venstre og Liberal Alliance ikke stå for presset og gik med i aftalen. Det Konservative Folkeparti, DF og Nye Borgerlige gjorde modstand og sagde nej.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv