-

En mindre udsivning ved havneterminal undersøges

Af DanmarkC TV - tv@danmarkc.tv

 

Shell foretager over hele verden løbende vurderinger af miljøpåvirkningen fra sine aktiviteter. Det gælder også for havneterminalen i Fredericia, hvor Shells eksterne eksperter har fundet tegn på en mulig, langsom udsivning af olie og olierester fra havneterminalen. Mere præcist er der tale om området ved den sydligste del af Øster Strand ud for Shells anlæg.

 

Shell har løbende informeret Fredericia Kommune, regionen og miljøstyrelsen om fundet. Kilden til udsivningen på stranden vurderes at være rester af et historisk spild inde på terminalen tilbage fra 1984.

 

Fredericia Kommune har efter Shells henvendelser gennemført sine egne undersøgelser af forholdene. Disse har bekræftet mistanken om en mulig udsivning til et mindre område på stranden umiddelbart uden for det hegn, der i dag omgiver havneterminalen.

 

Yderligere undersøgelser

 

Shell og Fredericia Kommune har aftalt, at der skal foretages yderligere undersøgelser, dels for at afgrænse det påvirkede område, dels for at få bedre viden om hvorvidt udsivningen potentielt kan udgøre en sundheds- og miljømæssig risiko.

 

De Fredericia baserede specialister fra Jens Johan Andersen A/S er allerede i gang med undersøgelserne i området på Øster Strand ved havneterminalen. Prøverne bliver populært sagt foretaget med fingrene helt nede i sandet og vandet. Undersøgelserne forventes afsluttet i denne måned. I forbindelse med undersøgelserne er der midlertidigt opsat et hegn på stranden, der skal sikre arbejdsro.

 

Hvis undersøgelserne viser, at en udsivning finder sted, vil Shell og kommunen sikre, at der hurtigst muligt iværksættes nødvendige tiltag, så udsivningen stoppes, og strandens brugere ikke udsættes for eventuelle gener.

 

Shell beklager, at et mindre område på stranden må afspærres, mens undersøgelserne finder sted, og håber på borgernes forståelse og tålmodighed.