Læserdebat

En manglende sagsbehandling på langt over 25 år, må vel danne præcedens eller?

Af Jan Filbært, Byrådskandidat for Enhedslisten Fredericia, Sonnesvej 60, 7000 Fredericia

I 1941 blev der udstykket til haver i kvarteret omkring Egeskovvej, nærmere bestemt Oktober vej og vejene der omkring.

Der blev skabt en haveforening der havde sit virke frem til år 1956 hvor foreningen blev nedlagt og lavet om til en grundejerforening.

I år 1966 indgik Fredericia kommune en aftalt med det daværende Shell om at der ikke blev bebygget på området, skulle der bygges ville det blive små håndværker boliger til de medarbejdere der måtte have deres gang på Shell, man var bange for at støjen fra Shell skulle være for kraftig, men efter de målinger der er taget, overstiger de ikke grænserne, i den forbindelse skulle man jo også tænke at kommune og regionen ikke ville bygge en ny institution til mennesker der er meget sensible over for støj, hvad man gør nu på Nymarks vej, en institution der kommer til at ligge meget tæt på grundene på Oktober vej.

Beboerne i området har gennem rigtigt mange år søgt om at området kunne gøres til et område med både helårs beboelse og kolonihaver, noget man fra kommunal side har udskudt sit svar til og dermed været med til at fastholde ejerne af grundende i uvished.

Ud af områdets 128 grunde er de 122 ikke varige kolonihaver, de resterende 6 grunde er.

Der er kloakeret i området, vejene har den bredde de skal have efter loven og grundejerne er beviste om at deres grundskyld vil hæves når deres grunde bliver til helårsbeboelse.

Selv realkreditinstitutterne har haft en tro på at området ville blive med helårsbeboelse, så nogle af grundejerne har kunne optage lån efter de gældende regler hos det enkelte realkreditinstitut.

Flere politikere har gennem årene sagt, at nu skulle der nok komme et svar, men intet svar er der kommet, tværtimod så er der kommet en trussel fra administrationen i kommunen, om at inddrage politiet i den verserende sag, dette har man orienteret grundejerne om i et brev, hvor der også var sat en dato på for hvornår de skulle være ude af deres huse, men svaret fra politiet har været at de ikke kan løfte bevisbyrden og fra kommunal side har svaret der til været, at de ikke vil løfte bevisbyrden, dette har man dog ”glemt” at fortælle grundejerne.

Grundejerne havde stor respekt for Shell og har stor respekt for de nye ejere Grossbridge Energy, ” vi har intet mærket til støjen der fra og vi ser virksomheden som et stort plus for vores by, der er helt sikkert plads til os alle” 

Man kan fra kommunalt hold ikke være dette her bekendt og bør se indad.

Den ualmindelige lange sags tid eller mangel på samme, er efter min mening helt grotesk og ikke værdigt for en by, i andre byer har administrationen sagt ja til at gøre lignende grunde til helårs beboelse, dette ud fra, at der bliver skabt mangfoldighed og et bybillede hvor der er plads til alle.

Argumentet for ikke at give tilladelse til helårsbeboelse hænger ikke sammen, især omkring støj problematikken i forhold til Grossbridge Energy holder ikke, især ikke hvis man ser på byggegrundene omkring motorvejen ved Erritsø, Snoghøj og Taulov, her er støj niveauet væsentligt højre end ved vejene omkring Egeskovvej.   

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv