Læserdebat

Dorthe Fallesen Frimann: Fredericia og EU

Dorthe Fallesen Frimann, Kandidat, KV21- Socialdemokratiet, Hvidtjørnevej 44, Egeskov, 7000 Fredericia, har startet en debat om Fredericia og EU

I denne globale verden, den tid vi lever i er vores forhold til EU værd at se nærmere på. Nogle er kritiske, endda meget. Andre som jeg selv, ser et stærkt europæisk samarbejde som en nødvendighed for at sikre Danmark og vores interesser både som samfund og som borgere.

I EU vedtages der meget der har direkte indflydelse på vores hverdag uden vi tænker nærmere over det For at nævne nogle eksempler, så er vores persondata bedre beskyttet end nogensinde før med indførslen af GPDR. Alle vore data, skal passes ekstra godt på. Der er givet store bøder til foreninger, om hvordan de opbevarer medlemsdata, til virksomheder om hvordan de lager og deler kundeoplysninger.  Der er ligeledes vedtaget øremærket barsel til mænd, den debat kører aktuelt i Danmark.

Der er vedtaget biodiversitetsstategi 2030, som forpligter medlemslandene mindst 30% mere natur. Vi skal således beskytte naturen og biodiversiteten bedre. Derfor foreslår regeringen etableringen af Naturnationalparker over hele landet. Der pågår pt indledende forhandlinger herom. I Fredericia har vi fantastisk natur, derfor kunne en målsætning være at vi i vores kommune udtager mindst 30% mere til Vild med Vilje projekter og planter endnu mere ny skov. Der skal kommunen gå foran, dog i et tempo alle kan se sig selv i.  Får vi private, foreninger og organisationer med, kan vi nå målet i fællesskab. Naturen fortjener det.

Jeg kunne ønske mig en fælles EU-strategi der forpligter medlemslandene til reducering i udledning af kvælstof både til lands og til vands. Livet i havet er sårbart og kun med en fælles løsning på europæisk plan kan vi komme nærmere målet. 

EU er således en kompleks størrelse med både kommission og parlament. Mange syndes EU er stort. Der for er det vigtigt at øge kendskabet til hvad EU er, fordele og bagdele. Et af de større minusser, er ønsket om en fælles EU mindste løn. Det vil være at gå på kompromis med vores stærke danske model, hvor arbejdsmarkedsparter aftaler løn og arbejdsvilkår. Det er grundpillen i vores demokrati, grundstenen i det velfærdssamfund vi har i dag. 

Når jeg tænker EU, tænker jeg det er stort. Dog ikke så stort det ikke har direkte indflydelse på hverdagen i Fredericia. Vores stærke virksomheder der samhandler med lande både i EU men også udenfor EU. Der skabes vækst, der skabes omsætning og derved øget skattegrundlag. Således kan vi nyde godt af EU, det er dog vigtigt at sætte sig ind i hvad EU er. Der er intet mystisk der foregår i Bruxelles eller Strasbourg. Kun EU, politik og en fælles europæisk fremtid. En fremtid vi skal være beviste om og nysgerrige om.


Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv