Home Læserdebat Det Vilde Fredericia
Det Vilde Fredericia

Det Vilde Fredericia

0

Dorthe Fallesen Frimann, Kandidat, KV21-Socialdemokratiet, Hvidtjørnevej 44, Egeskov

Naturen er mange steder under pres. 15 nye Naturnationalparker skal etableres i Danmark, samt der nedsættes et Biodiversitetsråd. Hvordan ser det ud med naturens tilstand i Fredericia? I vores by, er vi så heldige at bo i et smørhul af natur. Vi har bynær og kystnær natur. Skov, strand, mose, enge og overdrev. Hvordan kan vi få givet naturen plads? I byen har Volden. Her lever råvildt, grævling, ræv, hare og en masse fuglevildt. En fantastisk grøn oase i centrum. Langs Lillebælts kyst, springer der ofte marsvin. Der er ligeledes store forekomster af sæl og skarv.

Lillebælt lider flere steder under manglede liv. Hvad er der galt? Udledning af kvælstof er en del af problemet, men hvad med løsningen? Landmanden får ofte skylden for udledning af for meget kvælstof, dog er der andre faktorer der spiller ind. Der kan gøres mere for livet i havet, dette i tæt samspil med vore nabokommuner. For vores natur er vi være fælles om.

I Fredericia har vi skove, f.eks. Trelde Skov, enestående natur. Hvem nyder ikke en god tur langs de stejle skrænter, hvor bæltet spiser mere af skoven hvert år. I den private del af skoven, skal lodsejerne roses for deres engagement. Mange tror at skovdrift ikke er muligt når der skal skabes mere biodiversitet. Det kan ske skånsomt og bæredygtigt.

Som lederuddannet hos Danmarks Jægerforbund, ved jeg hvor vigtigt det er at skabe flere levesteder for vildtet. Sammen med min bror der er skovarbejder, ejer jeg et lille stykke natur hvor vi har ladet naturen overtage. Det forandret sig fra åbent land, til biotop for mange arter. Falder et træ, lader vi det ligge til glæde for insekterne. 

Hvad kan man selv gøre for mere natur? Bor man i lejlighed, kan plante altankasserne til med vilde blomster. Haveejere, kan lave vilde bede i haven og lade græsset gro. Landmænd laver i stigende grad blomsterstriber til glæde og gavn for vildtet. Alt sammen nytter, vi skal alle i fællesskab lade Fredericia blomstre. Fredericia er med i DKVILD, Danmarks Vildeste Kommune. Alle kan være med, sammen kan vi nå langt.

I stedet for robot plæneklippere; plant de vilde bede. Borgere, virksomheder, foreninger, landmænd og lodsejere; Lad os sammen gøre Fredericia endnu vildere og grønnere, det vil jeg arbejde for skal lykkes både nu og efter valget i november.