Læserdebat

Det er urimeligt med gyldne håndtryk i en tid med besparelser

Læserdebat af: Mathilde Hammer, Kandidat til KV25 i Fredericia for Danmarksdemokraterne

I en tid, hvor vi i Fredericia står overfor betydelige økonomiske udfordringer, er det fornuftigt og nødvendigt at skære ned, hvor det er muligt. At kommunaldirektøren har truffet beslutningen om at skære en chefstilling på direktionsgangen, er derfor et skridt i den rigtige retning. Det viser ansvarlighed og forståelse for den økonomiske virkelighed, vi befinder os i. Men det er langt fra tilstrækkeligt.

Selvom besparelserne fra denne beslutning ikke vil kunne mærkes med det samme, vil de uden tvivl gøre en forskel. Det er positivt, at der er taget et nødvendigt skridt i retningen for en bedre økonomi for Fredericia kommune fremadrettet.

Dog er det en beslutning der fremstår uforståelig og uacceptabel i denne sammenhæng. At stabschefen for politik og strategi, der forlader sig stilling, skal have 1,2 millioner kroner med sig som en del af sin fratrædelsesaftale, er et ekstremt eksempel på, hvordan det offentlige system til tider svigter sine borgere. At en enkelt person skal have et års løn med sig, når han stopper, er uansvarligt.

Når vi andre i kommunen må stramme livremmen, er det svært at acceptere, at der alligevel er råd til så store gyldne håndtryk. Det sender et forkert signal til borgerne og de ansatte, som dagligt kæmper for at få enderne til at mødes i en presset økonomi.

Vi skal naturligvis behandle vores medarbejdere ordentligt og retfærdigt, men der er grænser for, hvad der kan forventes, når kommunens økonomi er presset. Det burde være muligt at lave fratrædelsesaftaler, som både tager hensyn til medarbejderen og til kommunens økonomiske situation. I dette tilfælde virker det til, at balancen er helt skæv.

Derfor opfordrer jeg til, at vi fremover ser på, hvordan vi kan undgå sådanne uforholdsmæssigt store fratrædelsesaftaler. Vi skal sikre, at kommunens midler bruges på en måde, der kommer alle borgere til gode, og ikke blot tilgodeser få udvalgte personer på direktionsgangen.

Lad os håbe, at denne situation kan blive en anledning til at revurdere vores praksis og sikre en mere retfærdig og ansvarlig forvaltning af kommunens ressourcer fremadrettet. Vi står sammen om at skabe en stærkere økonomisk fremtid for vores kommune.

Rammer for deltagelse i debat:
På DanmarkC TVs sociale medier, ønsker vi borgeren mulighed for en fri og saglig debat. For at sikre en god debat, modererer vi indholdet for at holde en sober tone. Dette praktisere vi, ved at fjerne kommentarer, der efter vurdering er nedladende, chikanerende eller indeholder hadefuld retorik. Hvis disse etiske rammer overtrædes, kan man risikere at blive udelukket fra debatten. Vi oplever at mange benytter den åbne mulighed for at komme til orde - hvis vi overser en kommentar, som du mener overskrider vores rammer for etik, så send os et tip. Hvis du er blevet udelukket fra debatten, for en overskridelse af vores retningslinjer, - og er du uenig heri? Så kan du kontakte Vores redaktion på tv@danmarkc.tv