Home Læserdebat Det er en række yderst alvorlige og helt konkrete kritikpunkter
Det er en række yderst alvorlige og helt konkrete kritikpunkter

Det er en række yderst alvorlige og helt konkrete kritikpunkter

0

Læserdebat af: Connie Maybrith Jørgensen Spidskandidat for SF, Havepladsvej 142, Fredericia

Af Fredericia Dagblad d.16. Juli 2021 fremgår det, at Fredericia Kommune for nylig har modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Dette sker på grund af en række yderst alvorlige og helt konkrete kritikpunkter: mangelfuld dokumentation og kritik af den basale omsorg og pleje af de ældre medborgere. Undersøgelsen sker efter en ulykkelig sag, hvor en beboer mister livet, da vedkommende er gået fra plejehjemmet uden at være i stand til at finde tilbage.

I samme avis gør byen 1.viceborgmester, Susanne Eilersen sig til talskvinde for iværksættelsen af nok en undersøgelse, en såkaldt “temperatur måling”. Undersøgelser er efterhånden blevet standardløsningen på et hvert problem på de kommunale områder. Man kan frygte, at det er blevet et standard svar, når de ansvarlige politikkere skal demonstrere handlekraft. Styrelsen for Patientsikkerhed har klart udpeget problemområderne. Man kunne tage fat på disse områder på samtlige plejehjem frem for at kaste tusindevis af skattekroner, efter endnu en undersøgelse. Der er der er behov for handling. I 2017 investerede Fredericia Kommune rigtig mange millioner i et nyt It båret dokumentationssystem på Handicap og Seniorområdet. Et system som skulle forbedre og målrette styringen og dokumentationen. Det har åbenbart ikke kunnet sikre en tilstrækkelig ledelsesmæssig og politisk opfølgning, siden der er grundlag for så alvorlig en kritik. Rekrutteringsproblemer på området gør situationen ekstra svær, men skal løses, hvis man vil forbedre forholdende. Her spiller arbejdsmiljøet i høj grad ind og skal have et løft, hvis området skal være mere attraktivt. De svageste ældre skal sikres en god og værdig tilværelse på plejehjemmene. Derfor skal der også være mere respekt om medarbejdernes faglighed, væk med pakkeløsninger og minut tyranni, den ældre og fagpersonalet skal sammen tilrettelægge og tilpasse plejen. SF mener at fastlagte minimumsnormeringer, som tager højde for beboernes behov og de fysiske rammer er en vejene at gå. En anden er inførelsen af bestyrelser på de enkelte plejehjem, hvor beboere, pårørende og medarbejdere er repræsenteret. Der er som tidligere nævnt ikke behov for flere langstrakte og dyre undersøgelser, tag i stedet en rundtur til de enkelte plejehjem i nattetimerne og se, hvor få medarbejdere der er til at passe på de ældre.